SRP / ENG

Pajković Ana

Menadžer programa - klimatske promene, održivi urbani razvoj, upravljanje javnim finansijama, Švajcarska kancelarija za saradnju, Ambasada Švajcarske

Pantelić Ana

Stručni saradnik za ekologiju, Gorenje grupa

Pantelić Marija

Bosis DOO Chief Business Sustainability Officer

Pantić Mirjana

Glavni inženjer za sistemske usluge i izradu modela planova rada, JP Elektroprivreda Srbije

Paunović Elizabet

Samostalni ekspert za životnu sredinu i zdravlje na radu

Pavlica Maja

Novinarka, Udruženje novinara Eko vest

Pavlović Jana

Šefica Odeljenja za životnu sredinu, komunalne usluge, energetsku efikasnost i vanredne situacije, SKGO

Pejić Dušica

Saradnik u portfoliu javnih finansija, UNDP

Pejović Marija

Inženjer za administraciju dnevnih planova rada, Akcionarsko društvo Elektromreža Srbije

Perić Milica

Naučni saradnik / Environmental expert

Perišić Jelisaveta

Novinarka saradnica na praksi, Balkan Green Energy News;

Petrić Paola

Programska koordinatorka, Fondacija Hajnrih Bel, Beograd

Petrović Aleksandra

Advokat, Moravcevic Vojnovic i partneri AOD u saradnji sa Schönherr

Petrović Bećirović Sanja

Rukovodilac biroa za ekologiju, ekonomiju i elektroenergetske analize i Rukovodilac službe za marketing

Petrović Dragana

Ekspert za sisteme menadžmenta i HSE / Direktor, Victoria consulting d.o.o.

Petrović Jelena

Istraživač, Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina

Petrović Jovana

Samostalni inženjer za administraciju raspodele prekograničnih kapaciteta i garancije porekla, Akcionarsko društvo Elektromreža Srbije

Petrović Vukićević Ana

Konsultant, DORA CAPITAL PARTNERS d.o.o.

Plavanski Jelena

Predsednik i ko-osnivač, Asocijacija biznis andjela Srbije (ABAS); Savetnik, Privredna komora Srbije

Pupovac Maja

Naučni saradnik, Institut za filozofiju i društvenu teoriju

Pretraga baze