" Moja uloga je pravno savetovanje i podrška javnom i privatnom sektoru i međunarodnim institucijama u sprovođenju zelene tranzicije i ostvarenju cirkularne ekonomije u Srbiji i regionu, uz pomoć primene najboljih dostupnih praksi i rešenja iz drugih pravnih sistema u oblasti energetike i zaštite životne sredine. "

Osnovne informacije

Oblasti ekspertize:

- električna energija
- energetika
- ekologija
- obnovljivi izvori energije
- zaštita životne sredine
- rudarstvo
- gas - nafta

Organizacija:

Moravcevic Vojnovic i partneri AOD u saradnji sa Schönherr

Delatnosti:

- Konsalting, upravljanje projektima
- Pravni poslovi

Zvanje:

Diplomirani pravnik, Pravni fakultet, Univerzitet Nikozije, Kipar

Stručna sprema:

VSS

Strani jezik:

Engleski

Profesionalna angažovanja

Organizacija
Moravcevic Vojnovic i partneri AOD u saradnji sa Schönherr
Pozicija
Advokat
Period angažovanja
2019 - i dalje
Organizacija
Moravcevic Vojnovic i partneri AOD u saradnji sa Schönherr
Pozicija
Pripravnik
Period angažovanja
2014 - 2019.

Projekti

Naziv projekta
Izrada dela novog Zakona o korišćenju OIE (u vezi uvođenja sistema podsticaja tržišnom premijom)
Organizacija
Moravcevic Vojnovic i partneri AOD u saradnji sa Schönherr
Pozicija
Član konsultantskog tima i lokalni pravni savetnik Ministarstvu rudarstva i energetike RS i EBRD
Vremenski period
2020 - i dalje
Opis
Član konsultantskog tima i lokalni pravni savetnik Ministarstvu rudarstva i energetike RS i EBRD u izradi dela novog Zakona o korišćenju OIE (u vezi uvođenja sistema podsticaja tržišnom premijom), svih podzakonskih akata neophodnih za sprovođenje novog sistema pod-sticaja putem tržišne premije (uključujući izradu uredbe o tržišnoj premiji i fid-in tarifi, uredbe o balansiranju i ugovore o preuzimanju balansne odgovornosti i o tržišnoj premiji), dizajn i sprovođenje prve aukcije za dodelu tržišne premije.
Naziv projekta
Izrada novog Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije, celokupno transponovanje RED II Direktive i ostalih propisa iz paketa 'Clean Energy for all Europeans'
Organizacija
Moravcevic Vojnovic i partneri AOD u saradnji sa Schönherr
Pozicija
Pravni savetnik Ministarstvu kapitalnih investicija Crne Gore i EBRD
Vremenski period
2022 - i dalje
Opis
Pravni savetnik Ministarstvu kapitalnih investicija Crne Gore i EBRD u izradi novog Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije, celokupnom transpono-vanju RED II Direktive i ostalih propisa iz paketa 'Clean Energy for all Europeans'. Savetovanje uključuje i predloge za izmenu postojeće regulative, dizajn prelaznog aranžmana sistema pod-sticaja do uspostavljanja likvidnog dan-unapred tržišta električne energije, analizu dostupnosti resursa i mapiranje adekvatnih lokacija za nove OIE kapacitete (u kontekstu sprovođenja 'site-specific' aukcija), a u daljim fazama, mandat uključuje izradu svih podzakonskih akata za sprovođenje Zakona, kao i dizajn i sprovođenje prve aukcije za dodelu tržišne premije.
Naziv projekta
Akvizicija solarnik projekata u razvoju, projekat podzemne eksploatacije ležišta litijuma i bora, postrojenja za obogaćivanje rude i odlaganja jalovine iz rudarskih aktivnosti
Organizacija
Moravcevic Vojnovic i partneri AOD u saradnji sa Schönherr
Pozicija
Pravni savetnik za Trina Solar
Vremenski period
2023 - i dalje
Opis
Pravni savetnik Trina Solar, najvećeg proizvođača solarnih panela u svetu, u vezi akvizicije solarnih projekata u razvoju (500MW) u Srbiji i svih aktivnosti u vezi ulaska na tržište energetike Srbije i proširenja portfolia.
Naziv projekta
Izgradnja i upravljanje vetroparkom Možura u Crnoj Gori (46MW)
Organizacija
Moravcevic Vojnovic i partneri AOD u saradnji sa Schönherr
Pozicija
Pravni savetnik za Enemalta Plc
Vremenski period
2016 - i dalje
Opis
Pravni savetnik Enemalta Plc, vodećeg proizvođača i distributera električne energije na Malti, i Shangai Electric Power, jedne od vodećih energetskih kompanija Kine, u vezi razvoja, izgradnje i upravljanja vetroparkom Možura u Crnoj Gori (46MW), koji je trenutno jedan od dva operativna vetroparka u Crnoj Gori, kao i savetovanje povodom svih pravnih pitanja u ve-zi poslovanja projektne kompanije klijenata u Crnoj Gori.
Naziv projekta
Jadar - projekat podzemne eksploatacije ležišta litijuma i bora, postrojenja za obogaćivanje rude i odlaganja jalovine iz rudarskih aktivnosti
Organizacija
Moravcevic Vojnovic i partneri AOD u saradnji sa Schönherr
Pozicija
Pravni savetnik za Rio Sava Exploration, deo Rio Tinto grupacije
Vremenski period
2020 - i dalje
Opis
Pravni savetnik Rio Sava Exploration, deo Rio Tinto grupacije, u vezi svih regulatornih pitanja vezanih za razvoj projekta "Jadar" u Srbiji (projekat podzemne eksploatacije ležišta litijuma i bora, postrojenja za obogaćivanje rude i odlaganja jalovine iz rudarskih aktivnosti) u oblasti geoloških istraživanja i rudarstva, zaštite životne sredine, upravljanja otpadom i mnogih dru-gih relevantnih oblasti. Proizvodi koji bi se dobili preradom u okviru projekta "Jadar" bili bi kvaliteta pogodnog za izradu baterija za električne automobile, baterija za skladištenje ener-gije iz obnovljivih izvora i služili bi razvoju opreme za OIE postrojenja poput solarnih panela i vetroturbina.