SRP / ENG

Turković Maja

Executive VP, CWP Europe

Pogledaj profil

Lazendić Neda

Country manager, WindVision Serbia

Pogledaj profil

Đedović Dubravka

Ministarka rudarstva i energetike Republike Srbije

Pogledaj profil

Jovičić Branislava

Konsultantkinja za komunikacije, projektni menadžer za BGEN i WISE SEE

Pogledaj profil

Bratić Lena

Chief of Party, USAID, Better Energy Project Chemonics International

Pogledaj profil

Joksimović Jovana

Pomoćnik ministra u Ministarstvu rudarstva i energetike Republike Srbije, u oblasti međunarodne saradnje, evropskih integracija i upravljanja projektima

Pogledaj profil

Barbulov Ankica

Suvlasnik i direktor Negawatt Solutions d.o.o.

Pogledaj profil

Karić Ksenija

Generalni direktor, Schneider Electric Serbia & Montenegro

Pogledaj profil

Milosavljević Milena

Potpredsednik, ESG Transactions, Centar za karbonsku tranziciju, JP Morgan

Pogledaj profil

Cerović Svetlana

Direktor odeljenja za specijalizovano finansiranje, UniCredit Banka

Pogledaj profil

Đinđić Ćosić Iva

Vodeći stručni saradnik za ugovore, AD Elektromreža Srbije, Beograd

Pogledaj profil

Batić Iva

Naučni saradnik, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Pogledaj profil

Lazić Sandra

Načelnik Odeljenja za klimatske promene, Ministartsvo zaštite životne sredine

Pogledaj profil

Lukić Milica

Istraživačica - saradnica, Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet

Pogledaj profil

Adamović Maja

Rukovodilac regionalnog centra održavanja Novi Sad, Elektromreža Srbija a.d.

Pogledaj profil

Petrović Bećirović Sanja

Rukovodilac biroa za ekologiju, ekonomiju i elektroenergetske analize & Rukovodilac sluzbe za marketing

Pogledaj profil

Bulatović Zečević Žana

Direktor, Privredno društvo EPCG d.o.o. Beograd

Pogledaj profil
Pretraga baze