SRP / ENG

O nama

WISE Srbija projekat (Women of Serbia in Sustainable Energy) promoviše aktivno učešće, zastupljenost i jačanje uloge žena u održivoj energetici, klimatskoj akciji i zelenoj ekonomiji sa fokusom na ulogu žena u energetskoj tranziciji, demokratizaciji i decentralizaciji energetike.

WISE Srbija je druga faza projekta realizovanog 2017-2018. godine i sprovodi ga organizacija civilnog društva Centar za promociju održivog razvoja – CPOR u partnerstvu sa Nemačkom razvojnom agencijom – GIZ u okviru projekta „Promocija obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti u Srbiji“.

Projekat WISE Srbija nastavlja da podržava žene koje se profesionalno bave održivom energetikom, klimatskom akcijom i zelenom ekonomijom, predstavljajući ih i povezujući u okviru WISE Srbija mreže žena.

U isto vreme, projekat podržava i žene koje se ne bave energetikom profesionalno, već su korisnice energetike.

Rezultati projekta biće predstavljeni na konferenciji koja će se održati u Beogradu u septembru mesecu 2023. godine. Tada će biti predstavljene i dobitnice nagrade “Nagrada za naj žene Srbije u solarnoj energiji.”

Krajnji cilj samog projekta je da osnaži žene, umreži ih i učini vidljivijim i spremnijim da kroz svoje profesionalne aktivnosti i angažovanje doprinesu usvajanju politika koje kreiraju okvir za tranziciju ka održivoj, zelenoj i niskougljeničnoj budućnosti Srbije.

Imate ideju za saradnju i partnerstvo?

Centar za promociju održivog razvoja - CPOR

Centar za promociju održivog razvoja (CPOR) je organizacija civilnog društva sa sedištem u Beogradu. Cilj organizacije je promocija koncepta održivog razvoja u Srbiji i regionu Jugoistočne Evrope sa fokusom na sektor održive energetike, klimatskih promena, zaštite životne sredinu, zelene ekonomije i rodne ravnopravnosti, kroz podizanje svesti, zagovaranje, diseminaciju informacija, edukaciju javnosti i organizovanje događaja.

CPOR je dobro povezan i ostvaruje saradnju i partnerstva sa velikim brojem domaćih i međunarodnih organizacija, institucija i kompanija, čije strategije, programi razvoja i aktivnosti doprinose ostvarivanju održivog razvoja.

CPOR je osnovan 2014. godine, a 2015. godine je pokrenuo i upravlja portalom Balkan Green Energy News. Od 2021. godine do danas CPOR je organizovao 3 velike konferenciji i nekoliko okruglih stolova.