" Svoj doprinos vidim u nastavak saradnje sa Društvom za zaštitu i proučavanje ptica Srbije i Pokrajinskim zavodom za zaštitu prirode na očuvanju stepskog sokola, uvođenje monitoringa u kretanje sokola.  "

Osnovne informacije

Oblasti ekspertize:

- električna energija
- energetika

Organizacija:

Elektromreža Srbija a.d.

Delatnosti:

- Prenos električne energije

Zvanje:

Diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva, Fakutet tehničkih nauka u Novom Sadu

Stručna sprema:

Magistar

Strani jezik:

Engleski, francuski, nemački, ruski

Dodatna edukacija:

3 licence kod Inženjerske komore Srbije, sertifikovani termografer Infrared Training Centre Sweden, koordinator za BZR u fazi projektovanji i fazi izvođenja - Ministarstvo za rad i zapošljavanje RS, profesionalni ispit za sektor proizvodnje, prenosa i distribucije u Savezu inženjera i tehničara Srbije, napredni menadžment u MŠM i Peterhof

Profesionalna angažovanja

Organizacija
Elektromreža Srbija a.d.
Pozicija
Rukovodilac regionalnog centra održavanja, Novi Sad
Period angažovanja
2014 - i dalje