" Svoju ulogu najpre vidim kroz doprinos unapređenju prostorno planerske struke u Republici Srbiji, radi pravednijeg i održivijeg planiranja, korišćenja i upravljanja prirodnim resursima. Takođe, razvoju sistema upravljanja otpadom, sa akcentom na komunalni otpad.  "

Osnovne informacije

Oblasti ekspertize:

- ekologija
- klimatske promene
- obrazovanje
- održivi razvoj
- reciklaža
- zaštita životne sredine
- zelena gradnja

Organizacija:

Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet

Delatnosti:

- Obrazovna i naučno-istraživačka delatnost
- Konsalting, upravljanje projektima
- Organizacije civilnog društva

Zvanje:

Master prostorna planerka, Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet

Stručna sprema:

Master

Strani jezik:

Engleski

Dodatna edukacija:

Doktorantkinja geonauka - uža naučna oblast prostorno planiranje, Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet

Profesionalna angažovanja

Organizacija
Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet
Pozicija
Istraživačica - saradnica,
Period angažovanja
2021 -
Organizacija
Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet
Pozicija
Istraživačica - pripravnica
Period angažovanja
2018 - 2021.
Organizacija
Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet
Pozicija
Demonstratorka na katedri za Geoprostorne osnove životne sredine
Period angažovanja
2017 - 2018.