SRP / ENG

Maćić Maja

Izvršni direktor / Generalni menadžer za Srbiju, RP Global

Maisch Marija

Urednica, pv magazine Berlin

Marijanski Minja

Konsultant, Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA)

Marjanović Suzana

Project Manager at Resalta

Matić Ivana

Stečajni upravnik, IVANA MATIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK BEOGRAD

Mićunović Olga

Menadžer finansija, German Society for International Cooperation (GIZ)

Mihajlov Anđelka

Međunarodna konsultantkinja i istraživač

Mihajlović Nina

Direktor i specijalista za održivost, Sustainability District

Mihić Bojana

Viši tehnički konsultant za offshore integraciju, TenneT TSO B.V.

Milenković Marija

Istraživač, Institut za nuklearne nauke Vinča

Miletić Ksenija

Projektant tehnologije projekata tehnologije i zaštite životne sredine, SET d.o.o. Šabac

Milić Ivona

Visi saradnik za kreditne poslove sa privredom, Raiffeisen banka a.d.

Milić Simović Jovana

Arhitekta, SIMCORE GROUP d.o.o.

Milinković Dejana

Direktor, Poslovno udruženje Cementna industija Srbije

Miljković Jelena

Projektni menadžer, Solek Adria SE d.o.o.

Milosavljević Jelena

Šef službe za regulatorne odnose, Akcionarsko društvo “Elektroprivreda Srbije”

Milosavljević Milena

Potpredsednik, ESG Transactions, Centar za karbonsku tranziciju, JP Morgan

Miškov Panić Sofija

Analitičar za projekte osnovnih istraživanja u oblasti hemije i nano materijala; Savetnik, Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija

Mrazovac Kurilić Sanja

Profesor, Fakultet za Ekologiju i zaštitu životne sredine, Univerzitet Union - Nikola Tesla

Muškatirović Vesna

Šef službe za srednjeročno energetsko planiranje i sistemske usluge, JP Elektroprivreda Srbije

Pretraga baze