" Svojim angažovanjem želim da dam dobrinos održivom razvoju, da ovaj svet postane bolje mesto za život. Povezujući različite sektore sa energetikom, nastojim da se implementiraju inovativna rešenja, da doprinesem široj primeni naprednih, zelenih, energetski efikasnih tehnologija, uz kreiranje odgovarajućeg regulatornog okvira, primenu digitalizacije u poslovanju, korišćenje prednosti veštačke inteligencije, ali pri tome nastojeći da budu obezbeđeni uslovi za pravednu energetsku tranziciju. "

Osnovne informacije

Oblasti ekspertize:

- državna uprava
- energetika
- energetska efikasnost
- evropske integracije
- infrastruktura
- IPA fondovi
- korporativno upravljanje
- obnovljivi izvori energije
- održivi razvoj
- organizacija i strategija
- projektni menadžment
- zaštita životne sredine
- planiranje i razvoj
- regulatorni okvir
- strateško planiranje
- procedure i politike EBRD, WB, KfW
- digitalizacija

Organizacija:

Akcionarsko društvo “Elektroprivreda Srbije”

Delatnosti:

- Proizvodnja toplotne i/ili električne energije - Fosilna goriva (nafta i gas)
- Proizvodnja toplotne i/ili električne energije - Obnovljivi izvori energije

Zvanje:

Diplomirani inženjer elektrotehnike, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu

Stručna sprema:

Master

Strani jezik:

Engleski, ruski

Dodatna edukacija:

Master inženjer organizacionih nauka, Upravljanje investicijama i projektima, FON, Beograd, 2013.

Profesionalna angažovanja

Organizacija
Akcionarsko društvo “Elektroprivreda Srbije”
Pozicija
Šef službe za regulatorne odnose
Period angažovanja
2016 - i dalje
Organizacija
JP EPS
Pozicija
Ekpert za regulatorne odnose
Period angažovanja
2015 - 2016.
Organizacija
JP EPS
Pozicija
Koordinator za tehnička pitanja u proizvodnji; senior inženjer za regionalno tržište
Period angažovanja
2010 - 2015.
Organizacija
Ministartsvo rudarstva i energetike i projekti Vlade RS
Pozicija
Savetnik ministra, sekretar projektnog odbora Vlade
Period angažovanja
2004 - 2010.
Organizacija
JP EPS
Pozicija
Vodeći inženjer za regionalno tržište; vodeći inženjer za dugoročno planiranje; inženjer za statističko-obračunske funkcije
Period angažovanja
1994 - 2004.

Projekti

Naziv projekta
Modaliteti priključenja OIE na distributivnu mrežu i pametne mreže
Organizacija
EPS - IPA finansiranje
Pozicija
Projektni menadžer
Vremenski period
2016 - 2020.
Naziv projekta
Žene lideri u EPS-u
Organizacija
EPS - WB finansiranje
Pozicija
Učesnica
Vremenski period
2019 - 2021.
Naziv projekta
Jačanje kapaciteta EPSa za energetsku tranziciju
Organizacija
EPS - GGF finansiranje, PWC implementator
Pozicija
Učesnica u kreiranju programa projekta
Vremenski period
2018 - 2020.
Naziv projekta
Saniranje posledica poplava – unapređenje srednjenaponske distributivne mreže (SCADA), mobilne trafo stanice
Organizacija
EPS – finansiranje WB i IPA
Pozicija
Koordinator projekta
Vremenski period
2016 - 2020.
Naziv projekta
“Zeleni” kolubarski projekat - Unapređenje tehnologije iskopavanja u RB Kolubara uz povećanje efikasnosti termoelektrane i smanjenje uticaja na ZŽS
Organizacija
EPS - finansiranje EBRD i KfW
Pozicija
Koordinator projekta
Vremenski period
2010 - 2015.