" Potpuna harmonizacija nacionalnih sa evropskim propisima uz istovremeno jačanje državnih kapaciteta za njihovo sprovođenje, neophodan su uslov, prvenstveno za opstanak, a kasnije i održivi razvoj domaće industrije. "

Osnovne informacije

Oblasti ekspertize:

- ekologija
- klimatske promene
- održivi razvoj
- zaštita životne sredine
- zelena gradnja

Organizacija:

Poslovno udruženje Cementna industija Srbije

Delatnosti:

- Proizvodnja opreme i materijala za unapređenje energetske efikasnosti u zgradarstvu
- Upravljanje otpadom
- Građevinarstvo

Zvanje:

Diplomirani hemičar za istraživanje i razvoj

Stručna sprema:

Master

Strani jezik:

Engleski

Profesionalna angažovanja

Organizacija
Poslovno udruženje Cementna industija Srbije
Pozicija
Direktor
Period angažovanja
2009 -
Opis
Promovisanje i zalaganje za interese cementne industrije Srbije pred državnim, stručnim i naučnim institucijama. Podrška u izradi regulatornog okvira koji uređuje poslovanje cementne industrije (CPR, REACH, CLP/GHS, IED, EU-ETS, WFD i dr. ), kao i celokupnog građevinskog sektora, sa ciljem unapređenja poslovnog okruženja i obezbeđenja uslova za razvoj i rast.
Organizacija
Institut IMS
Pozicija
Direktor sertifikacionog tela Instituta IMS
Period angažovanja
2007-2009
Opis
Upravljanje procesom ocenjivanja usaglašenosti građevinskih proizvoda. Unapređenje i razvoj šema za ocenjivanje usaglašenosti primenom evropskih propisa i standarda iz oblasti građevinskih proizvoda.