" Želim da doprinesem kreiranju povoljnog i održivog ekosistema kroz nacionalno i međunarodno povezivanje i saradnju.  "

Osnovne informacije

Oblasti ekspertize:

- ekologija
- finansijski menadžment
- inovacije
- klimatske promene
- konsalting
- mala i srednja preduzeća
- menadžment
- obrazovanje
- održivi razvoj
- organizacija i strategija
- preduzetništvo
- reciklaža
- zaštita životne sredine

Organizacija:

Asocijacija biznis andjela Srbije (ABAS), Privredna komora Srbije

Delatnosti:

- Finansiranje projekata u energetici (međunarodne finansijske institucije – komercijalne banke)
- Obrazovna i naučno-istraživačka delatnost
- Upravljanje otpadom
- Informacione tehnologije
- Konsalting, upravljanje projektima
- Delatnost međunarodnih organizacija, diplomatskih i konzularnih misija

Zvanje:

Diplomirani menadžer, Evropski Univerzitet u Beogradu

Stručna sprema:

VSS

Strani jezik:

Engleski, italijanski, ruski

Profesionalna angažovanja

Organizacija
Asocijacija biznis andjela Srbije ABAS
Pozicija
Predsednik i ko-osnivač
Period angažovanja
2018 - i dalje
Opis
Asocijacija biznis anđela Srbije (ABAS) je neprofitno udruženje privatnih investitora sa misijom da inspiriše privatne investicije. Tri glavne aktivnosti mreže sastoje se od: povezivanja startapa i investitora, deljenja najboljih praksi i zastupanja interesa privatnih investitotra. ABAS ima blisku saradnju sa World Business Angels Investment Forumom (WBAF), mrežama i asocijacijama biznis anđela i sličnim fondovima širom sveta.
Organizacija
Privredna komora Beograda; Privredna komora Srbije
Pozicija
Rukovodilac sektora ekologije; Savetnik
Period angažovanja
jul 2009 - i dalje
Opis
- Upravljanje i organizacija u centru; - Učešće u organima komore; - Savetovanje o politikama za opštine i korporativne klijente na temu zelenih gradova, održivog razvoja, otpornosti gradova itd. - Saradnja sa Vladom, Gradom Beogradom, opštinama, naučnim institucijama, kompanijama, udruženjima i drugim državnim i lokalnim institucijama i organima iz Srbije i inostranstva; - Identifikacija i analiza programa zaštite životne sredine; - Analiza i prilagođavanje zakonodavstva u oblasti životne sredine u Srbiji, EU i drugim zemljama, sa fokusom na lokalne regulative; - Organizovanje seminara, konsultacija, treninga, konferencija i edukacije o zaštiti okoline, zelenim gradovima i održivom razvoju; - Podizanje svesti o zaštiti životne sredine, zelenim gradovima i održivom razvoju u skladu sa nacionalnim i lokalnim propisima i zakonima;
Organizacija
Female Factor
Pozicija
Mentor
Period angažovanja
2021 - i dalje
Opis
https://www.femalefactor.global
Organizacija
World Business Angels Investment Forum (WBAF), Istambul, Turska
Pozicija
Visoki komesar za Srbiju
Period angažovanja
dec. 2017 - feb. 2022.
Opis
- Razvijanje ekosistema za ulaganja u inovacije, startapove i istraživanje i razvoj; - Saradnja sa vladom, ministarstvima, poslovnim udruženjima, tehnološkim parkovima, univerzitetima, fakultetima, centrima za inovacije, start up zajednicom, sektorom za istraživanje i razvoj, malim i srednjim preduzećima, nevladinim organizacijama, bankama; - Podsticanje saradnje između nauke i biznisa;
Organizacija
International Technology Transfer Network, Peking, Kina
Pozicija
Član međunarodnog odbora
Period angažovanja
nov. 2017 - i dalje
Opis
- Stvaranje okruženja za investiranje i bolju saradnju nauke i biznisa; - Podsticanje saradnje i komunikacije sa akceleratorima, naučno - tehnološkim parkovima, inkubatorima, startapovima, kancelarijama za transfer tehnologije, univerzitetima, fakultetima, laboratorijama, biznis sektorom, investitorima, kako bi ih povezali sa zainteresovanim stranama i investitorima iz inostranstva; - Saradnja sa zainteresovanim stranama iz celog sveta; - Savetovanje srpskih inovacija i malih preduzeća za pronalazak partnera u Kini ili drugim stranim zemljama; - Savetovanje za zaštitu IP-a u zemlji i inostranstvu; - Savetovanje u procesu transfera tehnologije; - Organizovanje edukacija za sve zainteresovane strane; - Saradnja sa relevantnim ministarstvima u Kini i inostranstvu;