" Moju ulogu kao novinara koji piše o temama održive energetike, klimatskih promena i zaštiti životne sredine, prvenstveno vidim kao nekoga ko podiže svet i ukazuje na značaj navedenih tema. Sva ova pitanja su vrlo bitna sa aspekta ljudske bezbednosti u najširem mogućem značenju tog koncepta. Klimateske promene su sve veća globalna pretnja, a kako bismo uspeli da ih sprečimo i da saniramo već nastalu štetu potrebo je da na svim nivoima počev od nas kao pojedinaca, do globalnog nivoa, uradimo više. "

Osnovne informacije

Oblasti ekspertize:

- ekologija
- energetska efikasnost
- klimatske promene
- novinarstvo
- obnovljivi izvori energije
- odnosi sa javnošću, komunikacije
- reciklaža
- rodna ravnopravnost
- zaštita životne sredine

Organizacija:

Balkan Green Energy News

Delatnosti:

- Informisanje – mediji
- Komunikacije (marketing, odnosi s javnošću)

Zvanje:

Diplomirani politikolog, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu

Stručna sprema:

VSS

Strani jezik:

Engleski

Dodatna edukacija:

Master Studije Migracija

Profesionalna angažovanja

Organizacija
Portal Balkan Green Energy News
Pozicija
Novinarka saradnica na praksi
Period angažovanja
2022 -