" U „Bosisu“ težimo ka „nultom uticaju” na životnu sredinu, što praktično znači da je naša vizija da naš proizvodni proces, ali i sam proizvod, nema nikakav negativan uticaj. Strateški smo se opredelili za potpunu eliminaciju istih, i okretanje „zelenim” energentima. Oformili smo i „zeleni lanac dobavljača” sa kojima zajedničkim snagama radimo na projektovanju najkvalitetnijih proizvoda nastalih od recikliranih i ekoloških materijala. "

Osnovne informacije

Oblasti ekspertize:

- ekologija
- inovacije
- korporativno upravljanje
- ljudski resursi
- marketinška istraživanja
- menadžment
- obnovljivi izvori energije
- obrazovanje
- organizacija i strategija
- organizacije događaja
- projektni menadžment
- rodna ravnopravnost
- PR, komunikacije

Organizacija:

Bosis DOO Chief Business Sustainability Officer

Delatnosti:

- Komunikacije (marketing, odnosi s javnošću)

Zvanje:

Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, Univerzitet Metropolitan

Stručna sprema:

Doktor

Strani jezik:

Engleski, italijanski, francuski

Dodatna edukacija:

Controllers Diploma, 2019: CA Controller Akademie, Minhen, Associate of Chartered Institute for Personnel Development (CIPD), 2014: CIPD, Associate of Chartered Institute of Marketing (CIM), 2013: CIM | The Chartered Institute of Marketing, Specijalista II stepena u oblasti reklame i PR-a u medijima, 2008 – 2010: Fakultet dramskih umetnosti, IAA program, Univerzitet umetnosti Beograd, Trening “Digitalna transformacija”, 2019: Centar za Digitalnu Transformaciju, Lean / Kaizen Razvojni Program, 2019 - aktivno: Adizes Worldwide - ASEE, Climate-KIC (UNGC) Domaćin i vlasnik izazova i pionir 2020, SDG Ambition (UNGC) 2022.

Profesionalna angažovanja

Organizacija
Bosis DOO
Pozicija
Chief Business Sustainability Officer
Period angažovanja
2000 - i dalje
Organizacija
Bosis DOO
Pozicija
Menadžer ljudskih resursa i održivosti
Period angažovanja
2014 - 2020.
Organizacija
Bosis DOO
Pozicija
Menadžer marketinga
Period angažovanja
2007 - i dalje
Organizacija
Bosis DOO
Pozicija
Asistent prodaje i nabavke
Period angažovanja
2003 - 2007.
Organizacija
Bosis DOO
Pozicija
Poslovni asistent
Period angažovanja
2000 - 2003.

Projekti

Naziv projekta
Climate KIC UNGC Host
Pozicija
Vlasnik lokalnog izazova i pionir
Vremenski period
2020 - 2021.
Naziv projekta
Sistem nefinansijskog izveštavanja
Organizacija
BOSIS DOO
Pozicija
Menadžer projekta
Vremenski period
2019 - i dalje
Naziv projekta
Kaizen
Organizacija
BOSIS DOO
Pozicija
Menadžer projekta
Vremenski period
2019 - i dalje
Naziv projekta
Cirkularni model upravljanja
Organizacija
BOSIS DOO
Pozicija
Menadžer projekta
Vremenski period
2019 - i dalje
Naziv projekta
Prelazak sa preduzetničkog na korporativni model upravljanja
Organizacija
BOSIS DOO
Pozicija
Menadžer projekta
Vremenski period
2012 - 2014.