Osnovne informacije

Oblasti ekspertize:

- ekologija
- inovacije
- klimatske promene
- obnovljivi izvori energije
- održivi razvoj
- reciklaža
- zaštita životne sredine

Organizacija:

Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina

Delatnosti:

- Proizvodnja toplotne i/ili električne energije - Obnovljivi izvori energije
- Obrazovna i naučno-istraživačka delatnost
- Upravljanje otpadom

Zvanje:

Doktor tehničkih nauka

Stručna sprema:

Doktor

Strani jezik:

Engleski