SRP / ENG

WISE projekat predstavljen na međunarodnoj radionici u Rimu

Branislava Jovičić, WISE projektna menadžerka, predstavila je dosadašnje rezultate projekta Žene u održivoj energetici na međunarodnoj radionici Razvoj znanja o zastupljenosti žena u sektoru čiste energetike. WISE projekat predstavljen je kao primer dobre prakse u sakupljanju informacija o zastupljenosti žena u sektoru održive energetike. Radionicu je u Rimu organizovala ENEA u saradnji sa C3E TCP inicijativom i Međunarodnom energetskom agencijom.

Govoreći na panelu Metodologija za procenu zastupljenosti žena u sektoru čiste energetike na nacionalnom nivou, Branislava Jovičić je predstavila metodologiju WISE projekta, kao i rezultate  istraživanja koja su sprovedena među ženama profesionalno angažovanim u sektorima održive energetike, klimatskih promena i zaštite životne sredine, kao i među ženama u opštoj populaciji. Tom prilikom Branislava je ukazala da jačanje rodne komponente treba da prevaziđe do sada često zastupljenu praksu na projektima gde se rodna ravnopravnost svodi na prebrojavanje muškaraca i žena, već da jačanju uloge i zastupljenosti treba pristupiti kroz konkretne programe podrške i obezbeđivanje veće vidljivosti žena. Kreiranje mreže žena poput WISE ekspertske mreže žena, koja je uspostavljena kao rezultat projekta, dobar je primer i korisna alatka da se obezbedi održivost inicijative.

“Uspeh koji smo postigli u Srbiji, kao i stečeno znanje na projektu iskoristićemo za razvijanje konkretnih programa za žene u održivoj energetici, kao i repliciranje projekta u zemljama regiona i drugim zemljama koje nas pozovu da im pomognemo”, rekla je Branislava na skupu na kome su iskustva razmenili učesnici vlada, međunarodnih organizacja, privatnih kompanija i obrazovanih i istraživačkih institucija iz čitavog sveta, koji se bave temom rodne ravnopravnosti u sektoru energetike.

Kanada, Švedska i Italija lideri u jačanju uloge žena u čistoj energetici

Unapređenje znanja o značaju rodne diversifikacije predstavlja ključnu polaznu osnovu u procesima donošenja odluka. Trenutno je dostupan ograničen broj podataka o zastupljenosti žena u sektoru čiste energetike, a svest o važnosti ravnomerne zastupljenosti žena i muškaraca je na veoma niskom nivou. Program saradnje u oblasti obrazovanja i osnaživanja kapaciteta u sektoru čiste energetike (C3E – TCP) osnovan je u junu 2017. godine, pod rukovodstvom Kanade, Italije i Švedske, sa nastojanjem da ojača ulogu žene u sektoru čiste energetike, kao jednom od sektora sa najsporijim usaglašavanjem po pitanju rodne ravnopravnosti.

Program C3E – TCP nastaviće sa prikupljanjem informacija o angažovanosti žena u sektoru čiste energije i razvijati indikatore za merenje napretka.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Ostali članci

Nagrada-Liderka-odrzive-energetike-ministarki-Dubravki-Dedovic-Djedovic-Handanovic

Nagrada Liderka održive energetike uručena ministarki Dubravki Đedović Handanović

Predsednica Centra za promociju održivog razvoja (CPOR) i suosnivač mreže žena WISE Srbija Branislava Jovičić uručila je u zgradi Vlade
WISE-konferencija-768x393

WISE Srbija: Žene kao liderke energetske tranzicije nisu mit, već realnost

Žene kao liderke energetske tranzicije su realnost, a ne mit, poruka je učesnica konferencije Žene Srbije u održivoj energetici – lidersto
Konferencija-WISE

Dodeljene nagrade Liderka održive energetike

Uručena nagrada, Liderka održive energetike koja se dodeluje za izuzetne rezultate i posvećenost u procesu energetske tranzicije, demokratizacije i decentralizacije