SRP / ENG

Iva Đinđić Ćosić: energetska tranzicija otvara vrata za veće angažovanje žena

Iva-Djindjic-Cosic

U dinamičnom svetu energetike, u kom se složene tehnološke strukture prepliću sa pravnim, pojedinci poput Ive Đinđić Ćosić igraju bitnu ulogu u oblikovanju sektora. Đinđić Ćosić je vodeća stručna saradnica za ugovore u Elektromreži Srbije. Po obrazovanju master pravnica, već 18 godina radi u energetskom sektoru kako u domaćem tako i međunarodnom okruženju.

Balkan Green Energy News je razgovarao sa Ivom o ključnim momentima u njenom profesionalnom razvoju, počev od prvih koraka u sektoru. Takođe, razgovarali smo o ulozi žena u energetskoj tranziciji i naporima koje ona želi da preduzme kao članica Savetodavnog odbora WISE Srbija mreže žena kako bi osnažila žene da se afirmišu u ovom dinamičnom sektoru.

„Nakon položenog pravosudnog ispita, bilo je logično da ću ostati u advokaturi, no život nekad ima bolje planove za nas“, odgovara Iva na pitanje o izboru karijere.

Svoje putovanje kroz energetiku započela je u Javnom preduzeću Srbijagas. „Iako su pravne nauke moje životno opredeljenje, kada se nalazite u okruženju profesionalaca, vrsnih stručnjaka gasnog sektora, nemate opciju nego da koristite svaki trenutak da od njih čujete i saznate nešto što nema u knjigama i zakonima. I tako posle izvesnog vremena uočavala sam svaki UGI , MRS i GMRS“, kaže Đinđić Ćosić.

Iz Srbijagasa, prešla je u Elektromrežu tada javno preduzeće, a sada akcionarsko društvo u momentu kada se tržište električne energije pripremalo za otvaranje.

„Sećam se, radili smo na prvim verzijama Pravila o radu tržišta i ugovorima o balansnoj odgovornosti, ugovorima o zajedničkim aukcijama za dodelu prekograničnih kapaciteta. Priključenja na prenosni sistem bila su u obuhvatu poslova, ali ne u meri u kojoj je to u narednim godinama bivalo. Danas je to posao koji obavlja mnogo veći tim“, rekla je Đinđić Ćosić.

Timski rad je bio i jeste osnov funkcionisanja velikih i važnih sistema

U Elektromrežama Iva se susrela sa još većim entuzijastima, kolegama koji su nesebično delili znanje i iskustvo. „Realno bili su BEST of the BEST priznati i prepoznati i u međunarodnom okruženju. I da bila je privilegija raditi sa njima. Svi oni imali su jednu zajedničku osobinu, smatrali su da je njihova ekspertiza od presudnog značaja za sigurnost i stabilnost prenosnog sistema“, rekla je Đinđić Ćosić.

Kada treba uspostaviti novi sistem ili rešiti problem, pravnici su uvek u najužim timovima. „I toliko o tome kolika je uloga i značaj izolovanih, pojedinačnih sektora. Timski rad je bio i jeste osnov funkcionisanja ovako velikih i važnih sistema“, kaže Iva.

Zaključivanja Ugovora o osnivanju Energetske zajednice donelo je više aktivnosti stručnih lica iz netehničkih nauka

Pravo energetike se kao uža naučna oblast nametnulo od kad i potreba da se pravnim normama regulišu pravni odnosi proizvodnje, potrošnje, prevoza-transporta, kupovine i prodaje energije i energenata uspostavljena. Kontinuirano usaglašavanjem sa propisima EU posledično nakon zaključivanja Ugovora o osnivanju Energetske zajednice 2005. godine donelo je više aktivnosti stručnih lica iz netehničkih nauka, poput pravnika i ekonomista.

„Lično usavršavanje nastavila sam na master studijama na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu, gde sam 2015. godine odbranila tezu Ugovor o zajedničkim aukcijama za dodelu prekograničnih prenosnih kapaciteta električne energije“, rekla je. Njen rad je bio prvi Republici Srbiji koji se temom eksplicitnih aukcija bavio sa netehničkog, konkretno pravng aspekta.

Proces učenja u sektoru energetike je neprekidan

„Razmena znanja i iskustva među kolegama pravnicima koji se bave energetikom prepoznata je mnogo ranije ali je formu Udruženja dobila 2018. kada je nekolicina nas kolega iz energetskih kompanija osnovalo Udruženje za pravo energetike Republike Srbije. S druge strane, klimatske promene, energetska kriza i rat u Ukrajini nametnule su energetiku, a onda i Acquis communautaire iz oblasti energetike kao jednu od ključnih i prioritetnih tema stručnih foruma međunarodnih organizacija, čiji su zaključci artikulisali politička i strateška opredeljenja država članica“, objasnila je Đinđić Ćosić.

„Kao što vidite inspiracija i razloga za bavljenje pravom energetike je pregršt, od personalnih do strateških. Najlepše od svega je što je proces učenja neprekidan i ovoj profesionalnoj avanturi nema kraja, izazovi su pred nama, moramo ih spremni dočekati“, zaključila je Đinđić Ćosić.

Većina žena i nije svesna koliki je udeo njihovog učešća u energetskoj tranziciji

Đinđić Ćosić je ukazala na diverzifikaciju poslova u energetici koja donosi nove ženske poslove. Ni jedna tranzicija pa ni energetska nije uvek pravedna. Različito se odražava na pojedinca, porodicu i domaćinstvo.

„Mislim da većina žena i nije svesna koliki je udeo njihovog učešća u energetskoj tranziciji. Sećate li se preporuka za štednju električne energije koje je na predlog Ministarstva rudarstva i energetike donela Vlada Republike Srbije 2021.godine, konkretno Predlog preporuka za preduzimanje mera u domaćinstvima. Bez uvrede ali mi se čini da znam kome su bile namenjene“, ukazala je.

Energetska tranzicija nema posledice samo na žene

Iva se osvrnula i na položaj energetski ugroženih kupaca. „Postoji li podatak koliko je žena, samohranih majki u ovoj kategoriji, a koje su upoznate sa mogućim olakšicama koje mogu ostvariti u nabavci energije i energenata, rešavanja problema energetske efikasnosti stambenih objekata u kojim žive. Takođe koliko žena ima mogućnost da radi od kuće. Pandemija COVID dokazala je da je oblik radnog angažovanja moguć i isplativ za poslodavce. Da ne budem pogrešno shvaćena energetska tranzicija nema posledica samo na žene“, rekla je.

3D energetske tranzicije: dekarbonizacija, decentralizacija i digitalizacija otvaraju mogućnost za povećanje angažovanosti žena. Ono što je neophodno i što je preduslov uspešnoj tranziciji je formalna podrška akademske zajednice.

„Međuresorna saradnja fakulteta, pa i formiranje katedre za pravo energetike bio bi dobar početak strateškog planiranja i formiranja profila akademskih građana koji će moći da odgovore potrebama sve većeg broja energetskih kompanija u kojima bi žene mogle imati značajnije učešće“, rekla je Đinđić Ćosić.

WISE Srbija ima za cilj da podstakne i osnaži žene da pokažu svoje znanje

Projekat WISE Srbija mreže žena kao aktivni promoter koncepta učešća i podsticanja zastupljenosti žena u održivoj energetici, izdvojio se i postao prepoznat kao verodostojan u svojoj nameri da okupi žene koje svojim stručno-profesionalnom integritetom imaju kapacitet i hrabrost da pomeraju granice uloge žena u energetici uspostavljene nepisanim pravilima i stereotipima.

„Članstvo u savetodavnom odboru WISE Srbija mreže žena za mene predstavlja čast, ali i stručno- profesionalni izazov, te logičan i prirodan sled uzevši u obzir 18 godina iskustva rada u energetskom sektoru u domaćem ali i međunarodnom okruženju“, rekla je Đinđić Ćosić.

Žene treba da budu prepoznate kroz svoje znanje, stručnost i iskustvo

Kao i u drugim sektorima, tako i u sektoru energetike i životne sredine, žene treba da budu prepoznate kroz svoje znanje, stručnost i iskustvo. Iva naglašava da su žene prisutne u dispečarskim salama, na gradilištima, uzimaju učešće i u formulisanju i oblikovanju odredaba zakona samo nekada nisu dovoljno vidljive.

„Na stručnim skupovima radovi koleginica se jednako pažljivo slušaju, možda čak i pažljivije, jer ih nema koliko i radova kolega, ali su zato nagrađene gromkim aplauzom kada se prepozna stručnost i doprinos naučnoj oblasti. I to je ono što daje svakoj od nas osećaj jednakosti i ravnopravnosti i uvek je podsticaj za dalji rad i usavršavanje“, istakla je Đinđić Ćosić.

Projekat WISE Srbija ima za cilj da podstakne i osnaži žene da pokažu svoje znanje, da isto podele sa mlađim koleginicama.

„U energetskom sektoru je možda još uvek više takozvanih muških poslova  pa se nadam da ćemo kroz međusobnu solidatnost i sinergiju uspeti da odnos rodne zastupljenosti preokrenemo u našu korist“, zaključila je.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Ostali članci

Neda-Lazendic

Neda Lazendić – posvećenost, stručnost i liderstvo kao zaštitni znak predsedavajuće WISE Srbija mreže žena

U svetu energetike, Neda Lazendić predstavlja primer posvećenosti, stručnosti i liderstva. Ona je direktorka kompanije Windvision i ima preko deset godina
Maja-Turkovic

Maja Turković – liderka energetske tranzicije

Kroz svoj rad u projektima obnovljivih izvora energije i WISE Srbija mrežu žena, Maja Turković ne samo što pomera granice
Iva-Djindjic-Cosic

Iva Đinđić Ćosić: energetska tranzicija otvara vrata za veće angažovanje žena

Iva Đinđić Ćosić je vodeća stručna saradnica za ugovore u Elektromreži Srbije. Po obrazvoanju pravnica, već 18 godina radi u