" Želim da doprinesem da politike u upravljanju prirodnim nepogodama sadrže istaknutu rodno osetljivu komponentu, a takođe ću se potruditi da doprinesem povećanju broja mladih profesionalki koje se bave politikama smanjenja rizika od prirodnih nepogoda. Nastojaću da podstaknem žene preduzetnice da u većem broju učestvuju u poslovima vezanim za cirkularnu ekonomiju.  "

Osnovne informacije

Oblasti ekspertize:

- ekologija
- pisanje projekata

Organizacija:

OEBS-ov centar u Ašhabadu, Turkmenistan

Delatnosti:

- Delatnost međunarodnih organizacija, diplomatskih i konzularnih misija

Zvanje:

Diplomirani mikrobiolog, Doktor nauka

Stručna sprema:

Doktor

Strani jezik:

Engleski

Profesionalna angažovanja

Organizacija
OEBS-ovom centru u Ašhabadu, Turkmenistan
Pozicija
Šefica Odeljenja za ekonomska i ekološka pitanja
Period angažovanja
2024-i dalje
Organizacija
Misija OEBS-a u Srbiji
Pozicija
Nacionalna savetnica za zaštitu životne sredine
Period angažovanja
2017 - 2024.
Organizacija
Misija OEBS-a u Srbiji
Pozicija
Međunarodna savetnica za zaštitu životne sredine u Misiji OEBS u Srbiji, Šefica odseka za zaštitu životne sredine
Period angažovanja
2009 - 2016.