" Moj stav jeste i čvrsto verujem da se kao društvo moramo okrenuti zelenim, odnosno čistim izvorima proizvodnje energije. Profesionalnim angažmanom u Ministarstvu energetike i učestvovanjem u izradi pozakonskih akata u materiji obnovljive energije osvestila sam važnost o potrebi razvoja svesti građana i privrede o značaju ove teme.  "

Osnovne informacije

Oblasti ekspertize:

- ekologija
- energetska efikasnost
- obnovljivi izvori energije
- održivi razvoj
- privredno pravo
- reciklaža
- zaštita životne sredine

Organizacija:

FCC EKO Environment

Delatnosti:

- Upravljanje otpadom
- Pravni poslovi

Zvanje:

Diplomirani pravnik, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Stručna sprema:

VSS

Strani jezik:

Engleski

Profesionalna angažovanja

Organizacija
FCC EKO Environment
Pozicija
Pravni specijalista
Organizacija
Ministarstvo rudarstva i energetike u Vladi Republike Srbije
Pozicija
Savetnik u Sektoru za zelenu energiju

Projekti

Organizacija
Ministarstvo rudarstva i energetike u Vladi Republike Srbije
Opis
Učestvovanje u izradi seta podzakonskih akata u oblasti zelene energije: Uredba o kriterijumima, uslovima i načinu obračuna potraživanja i obaveza između kupca – proizvođača i snabdevača. Usvajanjem Uredbe o kriterijumima, uslovima i načinu obračuna potraživanja i obaveza između kupca-proizvođača i snabdevača, procedura kojom se postaje kupac-proizvođač je značajno pojednostavljena i građanima i privredi je olakšan postupak za postavljanje panela i proizvodnju solarne energije.
Organizacija
Ministarstvo rudarstva i energetike u Vladi Republike Srbije
Opis
Učestvovanje u izradi i procesu donošenja i usvajanja Uredbe o tržišnoj premiji i fid-in tarifi, kojom se bliže uređuju vrsta, način i uslovi sticanja, ostvarivanja i prestanka prava na tržišnu premiju i fid-in tarifu, kao i uslovi, prava i obaveze kada je reč o statusu privremenog povlaćšenog proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije.
Organizacija
Ministarstvo rudarstva i energetike u Vladi Republike Srbije
Opis
Učestovanje u konsultacijama i kreiranu radnih scenarija u procesu izrade INKEP-a - Ministarstvo rudarstva i energetike, od februara 2021. godine radi na izradi INKEP-a u okviru projekta „Dalji razvoj kapaciteta energetskog planiranja“, koji je finansiran u celosti iz sredstava IPA fonda Evropske unije. Projekat sprovodi konzorcijum iz Grčke koji predvodi kompanija LDK Consultants SA u saradnji sa Centre for Renewable Energy Sources and Savings (CRES).
Organizacija
Ministarstvo rudarstva i energetike u Vladi Republike Srbije
Opis
Učestovanje u izradi i postupku usvajanja Uredbe o kvoti u sistemu tržišne premije za vetroelektrane, kojom je propisana kvora za elektrane na vetar u sisitemu tržišne premije.