" U domenu komunikacija svojim angažovanjem mogu doprineti promovisanju vrednosti i aktivnosti o održivom razvoju, zaštiti životne sredine, obnovljivim izvorima energije. Produkcija ili izrada analiza medijskog sadržaja u velikoj meri utiče na javno mnjenje i kreiranje potreba i ponašanja biznis javnosti u okviru koje delujem. Verujem da profesionalno i lično treba uložiti maksimalni napor u komuniciranje dobrih poruka kada je reč o zelenoj energiji, boljoj i čistijoj životnoj sredini. "

Osnovne informacije

Oblasti ekspertize:

- marketing
- novinarstvo
- odnosi sa javnošću, komunikacije

Organizacija:

Digital element d.o.o.

Delatnosti:

- Obrazovna i naučno-istraživačka delatnost
- Informisanje – mediji
- Komunikacije (marketing, odnosi s javnošću)

Zvanje:

Magistar produkcije dramskih umetnosti i medija, Diplomirani filolog

Stručna sprema:

Magistar

Strani jezik:

Engleski

Dodatna edukacija:

Seminar BBC World Service Trust; Univerzitet Lomonosov u Moskvi, Fulbrajt program: Konvergencija u novinarstvu, prilagodjavanje digitalnim, online medijima formata iz klasicnih medija; Ambasada Francuske u Beogradu, sertifikat: Evropske integracije - obuka novinara;

Profesionalna angažovanja

Organizacija
Digital element d.o.o.
Pozicija
Client Services Director
Period angažovanja
nov. 2022 - i dalje
Organizacija
Alliance International Media
Pozicija
Projektni menadžer
Period angažovanja
2017 - 2022.
Opis
Projektni menadžer za magazin CorD i ostala mesečna izdanja. Marketinško ugovaranje intervjua, promocija oglasnog prostora i zakup medija. Saradnja sa brojnim kompanijama, institucijama, klijentima iz zemlje i inostranstva.
Organizacija
Energetski portal
Pozicija
Direktor marketinga
Period angažovanja
2015 - 2017.
Opis
Ugovaranje oglašavanja sa direktnim klijentima. Produkcija specijalizovanih online biltena u PDF formatu po temama. Rad u wordpressu, uređivanje sajta i rubrika na dnevnom nivou. Reklamiranje na društvenim mrežama, medijska sponzorstva sa sajmovima REECO, Green Builging Expo, Sajam energetike, Sajam energetike i investicija, Serbia Goes Green. Intervjui za potrebe biltena sa predstavnicima: GIZ-a, UNDP-a, ambasadorima Francuske, Norveške, Holandije, sa predstavnicima ministarstava energetike i poljoprivrede. Intervjui sa predstavnicima Privrednih komora Srbije i Beograda, Evropske investicione banke, KfW banke, Hidrometereološkog zavoda, Agencije za zaštitu životne sredine, predstavnicima fakulteta, instituta i drugo.

Projekti

Naziv projekta
Izrada digitalnih biltena
Organizacija
Energetski portal
Pozicija
Direktor marketinga / Projektni menadžer
Vremenski period
2015 - 2017.
Opis
Izrada digitalnih biltena tematski orjentisanih u okviru Eneregtskog portala: COP 21, Klimatske promene, Obnovljivi izvori energije, Odrzivi razvoj.
Naziv projekta
Izrada publikacija
Organizacija
Alliance International Media
Pozicija
Projektni menadžer
Vremenski period
2017 - 2022.
Opis
Izrada publikacija Energy, Green Energy... Saradnja sa korporativnim klijentima i institucijama.