"  Moj cilj je procena, praćenje i predviđanje sudbine i efekata različitih materija koje se odlažu u životnu sredinu. To podrazumeva praćenje i merenje biomarkera zagađenja kod vodenih organizama, sa obzirom da su reke, jezera i potoci krajnja "utočišta" različitih zagađivača. Cilj je da se održe funkcija i struktura vodenih ekosistema. Ova merenja bi poslužila kao baza za evaluaciju supstanci koje bi eventualno mogle biti oslobođene u životnu sredinu ili supstanci koje su ekološki podnošljive. "

Osnovne informacije

Oblasti ekspertize:

- ekologija
- zaštita životne sredine

Organizacija:

Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković

Delatnosti:

- Obrazovna i naučno-istraživačka delatnost

Zvanje:

Doktor bioloških nauka

Stručna sprema:

Doktor

Strani jezik:

Engleski

Profesionalna angažovanja

Organizacija
Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković
Pozicija
Istraživač