" Želim doprineti zaštiti i očuvanju životne sredine uspostavljanjem održivog modela prikupljanja i reciklaže otpadnog tekstila i uspostavljanjem pilot programa proizvodnje recikliranog tekstilnog vlakna iz komunalnog i postiindustrijskog tekstilnog otpada na području Zlatiborskog okruga i širenjem tog modela na teritoriji Srbije. "

Osnovne informacije

Oblasti ekspertize:

- ekologija
- industrijsko inženjerstvo
- IPA fondovi
- nevladin sektor
- pisanje projekata
- preduzetništvo
- reciklaža
- rodna ravnopravnost
- zaštita životne sredine
- žensko preduzetništvo

Organizacija:

Udruženje građana Ženski centar, Užice

Delatnosti:

- Upravljanje otpadom
- Organizacije civilnog društva

Zvanje:

Diplomirani inženjer tehnologije tekstila

Stručna sprema:

VSS

Strani jezik:

Ruski

Dodatna edukacija:

Upravljanje otpadom i reciklaža; Socijalno preduzetnitništvo; Rodna ravnopravnost; Javne politike i zagovaranja;

Profesionalna angažovanja

Organizacija
A.D. Froteks, Užice
Pozicija
Saradnica stečajnog upravnika za tehnička pitanja u oblasti tekstila
Period angažovanja
2004 - 2006.
Organizacija
A.D. Froteks, Užice
Pozicija
Šef predionice i upravnice pogona
Period angažovanja
1997 - 2004.
Organizacija
HK PK YUMCO A.D, Vranje
Pozicija
Tehnolog proizvodnje
Period angažovanja
1995 - 1997.

Projekti

Naziv projekta
Prikupljanje i reciklaža tekstila
Organizacija
Udruženje građana Ženski centar, Užice
Pozicija
Menadžerka programa
Vremenski period
2010 - i dalje