" Moj cilj je promena modela poslovanja kompanije Nestle, praćenje performansi (KPIs) koji se odnose na GHG emisiju, kao i % reciklaze. Kroz projekte regenerativne poljoprovrede (odrzivijeg nacin auzgajanja sirovina za naše proizvode), izmena transporta - prelazak sa fosilnih goriva na goriva koja ne emituju GHG); izmene ambalaze i prelazak na reciklabilnu ambalazu, smanjenje emisije GHG u fabrici kroz optimizaciju potrošnje energije kao i uvođenje novih energetskih tehnologija. "

Osnovne informacije

Oblasti ekspertize:

- ekologija
- infrastruktura
- klimatske promene
- korporativno upravljanje
- menadžment
- odnosi sa javnošću, komunikacije
- održivi razvoj
- organizacija i strategija
- prirodni resursi
- reciklaža
- zaštita životne sredine

Organizacija:

Nestle

Delatnosti:

- Prerađivačka industrija

Zvanje:

Master geograf, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu

Stručna sprema:

Master

Strani jezik:

Engleski

Dodatna edukacija:

NEBOSH

Profesionalna angažovanja

Organizacija
Nestle
Pozicija
Menadzer odrzivog razvoja za region jugoistocne Evrope
Period angažovanja
feb 2021 -
Organizacija
Nestle
Pozicija
Menadzer za bezbednost na radu za region jugoistocne Evrope
Period angažovanja
aug 2019 - feb 2021

Projekti

Naziv projekta
"0" Waste to Landfill za fabriku Surcin u kompaniji Nestle, kako bi se 0 otpada odlagalo na komunalne deponije
Organizacija
Nestle
Naziv projekta
Regenerativna poljoprovreda, uvodjenje novih praksi u poljoprivredi, kako bi se smanjio negativan uticaj na zivotnu sredinu