Osnovne informacije

Oblasti ekspertize:

- energetika
- ekologija
- klimatske promene
- obnovljivi izvori energije
- obrazovanje
- održivi razvoj
- zaštita životne sredine

Organizacija:

Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Delatnosti:

- Proizvodnja toplotne i/ili električne energije - Fosilna goriva (nafta i gas)
- Proizvodnja toplotne i/ili električne energije - Obnovljivi izvori energije
- Obrazovna i naučno-istraživačka delatnost

Zvanje:

Diplomirani mašinski inženjer, Doktor tehničkih nauka

Stručna sprema:

Doktor

Strani jezik:

Engleski, Francuski

Profesionalna angažovanja

Organizacija
European Profiles S.A. & Eptisa
Pozicija
Ključni ekspert
Period angažovanja
mart 2015 - maj 2017
Organizacija
International management group (IMG), Srbija
Pozicija
Expert
Period angažovanja
januar 2016 - mart 2016
Opis
Tehnička podrška Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine za pripremu dokumentacije za Poglavlje 27 procesa pridruživanja EU. Analiza relevantnih dokumenata, a posebno tabelarnih upitnika o usklađenosti i implementaciji zakonodavstva EU, identifikacija nedostataka u procesu približavanja, kao i potencijalnih problematičnih oblasti za pregovore.
Organizacija
Belit d.o.o.
Period angažovanja
decembar 2013 - april 2014
Opis
Analiza projektne dokumentacije i učešće na sastancima PPF5 i SEIO.
Organizacija
NL Agency, Serbia
Pozicija
Viši stručnjak za obnovljivu energiju
Period angažovanja
februar 2011 - decembar 2012
Opis
Odgovorna za pripremu ažuriranja srpskog zakonodavstva o obnovljivoj energiji, analizu odstupanja između zakonodavstva Srbije i EU, kao i pripremu nacrta NREAP (National Renewable Energy Action Plan - Nacionalni akcioni plan za obnovljive izvore energije). Fokus projekta bio je na saobraćaju, uključujući fosilna goriva, biodizel i biogoriva.
Organizacija
CRES, "Biomass Consumption for Energy Purposes in the Energy Community", Srbija
Pozicija
Ekspert za biomasu
Period angažovanja
mart 2011 - jul 2011
Opis
Odgovorna za sprovođenje istraživanja o potrošnji poljoprivredne biomase u Srbiji, u industrijskom sektoru, hidroelektranama i elektranama. Stručnjak je razvio metodologiju i upitnike za geodetske preglede u domaćinstvima i intervjue za industrijske / komercijalne sektore. Analizirala je i konačne rezultate za potrošnju biomase u zemlji.

Projekti