" Volela bih da radim na edukativnim projektima gde su osnovni principi eko gradnja i održivi razvoj, poštujući principe permakulture (organska proizvodnja, energetska efikasnost, zaštita životne sredine,..) "

Osnovne informacije

Oblasti ekspertize:

- električna energija
- ekologija
- energetska efikasnost
- korporativno upravljanje
- odnosi sa javnošću, komunikacije
- organizacija i strategija
- zaštita životne sredine
- zelena gradnja

Organizacija:

JP Elektroprivreda Srbije - Ogranak EPS Snabdevanje

Delatnosti:

- Distribucija električne energije
- Trgovina električnom energijom
- Građevinarstvo
- Komunikacije (marketing, odnosi s javnošću)
- Informacione tehnologije

Zvanje:

Diplomirani inženjer organizacionih nauka

Stručna sprema:

VSS

Strani jezik:

Engleski

Dodatna edukacija:

Zahtevi standarda za kvalitet ISO 9001, 10001, 10002, 10003, za zaštitu životne sredine 14001, za bezbednost informacija 27001 i za energetsku efikasnost 50001

Profesionalna angažovanja

Organizacija
PD Elektrodistribucija Beograd
Pozicija
Vodeći stručni saradnik u Centru za integrisani sistem kvaliteta
Period angažovanja
avg. 2014 - nov. 2014.

Projekti

Naziv projekta
Uvodjenje sistema zaštite životne sredine u Elektrodistribuciju Beograd
Organizacija
Elektrodistribucija Beograd
Pozicija
Vodeći stručni saradnik u Centru za integrisani sistem menadžmenta
Vremenski period
2010.
Naziv projekta
Projekat uvođenja intraneta i interneta u Elektrodistribuciji Beograd
Organizacija
Elektrodistribucija Beograd
Pozicija
Projektant i sistem inženjer za intranet-interenet
Vremenski period
2003 - 2004.