Osnovne informacije

Oblasti ekspertize:

- energetika
- ekologija
- energetska efikasnost
- inovacije
- knjigovodstvo
- obnovljivi izvori energije
- obrazovanje
- održivi razvoj
- pisanje projekata
- planiranje i izgradnja
- projektni menadžment
- toplotna energija
- zaštita životne sredine

Organizacija:

Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Delatnosti:

- Proizvodnja toplotne i/ili električne energije - Fosilna goriva (nafta i gas)
- Proizvodnja toplotne i/ili električne energije - Obnovljivi izvori energije
- Obrazovna i naučno-istraživačka delatnost
- Konsalting, upravljanje projektima
- Inženjering, projektovanje

Zvanje:

Diplomirani mašinski inženjer; Doktor tehničkih nauka

Stručna sprema:

Doktor

Strani jezik:

Engleski, nemački, ruski

Profesionalna angažovanja

Organizacija
Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Pozicija
Vanredni profesor
Period angažovanja
2019 - i dalje
Organizacija
Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Pozicija
Docent
Period angažovanja
2014 - 2019.
Organizacija
Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Pozicija
Asistent
Period angažovanja
2010 - 2014.
Organizacija
Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Pozicija
Istraživač - saradnik na departmanu procesnog inžinjerstva
Period angažovanja
1999 - 2010.

Projekti

Naziv projekta
Tehnička pomoć Ministarstvu nadležnom za energetiku i relevantnim javnim subjektima za implementaciju novog energetskog zakona, NEEAP i RES direktive, EU IPA 2014
Organizacija
DAI Human Dynamics
Pozicija
Koordinator projekta i ključni ekspert za energetsku efikasnost
Vremenski period
mart 2019 - dec. 2021.
Naziv projekta
EU PPF-Project Preparatory Facility 9, Project Ref. EuropeAid/139687/DH/SER/R
Pozicija
Senior ekspert za planiranje i programiranje u energetskom sektoru
Vremenski period
dec. 2021 - i dalje
Naziv projekta
Energetski audit u kompaniji Beogradski Aerodrom d.o.o.
Organizacija
SGS Belgrade
Vremenski period
jun 2019 - mart 2020.
Naziv projekta
Energetski audit u kompaniji Soko Štark Beograd
Organizacija
Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Vremenski period
sep. 2018 - dec. 2018.
Naziv projekta
Priprema priručnika za obuku energetskih menadžera - Program licenciranja u okviru sistema energetskog menadžmenta Republike Srbije
Organizacija
Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije
Pozicija
Senior ekspert
Vremenski period
2017.