" Mi pokušavamo da redukujemo količinu kritičnih retkih zemljanih elemenata koji se trenutno koriste u modernoj tehnologiji. U slučaju magnetnih materijala koji imaju neograničenu primenu u zelenoj energiji, radi se na redukovanju i zameni, kritičnih Dy, Tb elemenata. Radimo intenzivno na reciklaži postojećih materijala i ponovnoj upotrebi istih. "

Osnovne informacije

Oblasti ekspertize:

- menadžment
- obnovljivi izvori energije
- prirodni resursi
- projektni menadžment
- reciklaža
- zaštita životne sredine

Organizacija:

DMEGC - Magnetic Materials and Components in Europe

Delatnosti:

- Prerađivačka industrija
- Konsalting, upravljanje projektima
- Inženjering, projektovanje

Zvanje:

Doktor fizičkih nauka, Goethe-Universität Frankfurt

Stručna sprema:

Doktor

Strani jezik:

Engleski, francuski, nemački

Profesionalna angažovanja

Organizacija
DMEGC - Magnetic Materials and Components in Europe
Pozicija
Menadžer inženjeringa i marketinga
Organizacija
VACUUMSCHMELZE Gmbh & Co. KG
Pozicija
Menadžer tehničke podrške i kvaliteta
Organizacija
VACUUMSCHMELZE Gmbh & Co. KG
Pozicija
Menadžer marketinga proizvoda
Organizacija
Institut Goethe - Universität Frankfurt a. Main
Pozicija
Naučni istraživač
Organizacija
Helmholtz-Zentrum Berlin
Pozicija
Naučni istraživač