" Želim da doprinesem promociji inicijativa koje podstiču rodnu ravnopravnost i odgovor na klimatske promene, kao i promociju ciljeva održivog razvoja prepoznatih kroz Agendu 2030, kroz unapređenje rodne ravnopravnosti, političke participacije žena i učešća u odlučivanju. "

Osnovne informacije

Oblasti ekspertize:

- administracija
- ekologija
- inovacije
- nevladin sektor
- obnovljivi izvori energije
- odnosi sa javnošću, komunikacije
- održivi razvoj
- organizacije događaja
- preduzetništvo
- projektni menadžment
- reciklaža
- rodna ravnopravnost
- zaštita životne sredine
- PR, komunikacija

Organizacija:

Centar za podršku ženama

Delatnosti:

- Upravljanje otpadom
- Informisanje – mediji
- Komunikacije (marketing, odnosi s javnošću)
- Organizacije civilnog društva

Zvanje:

Fakultet političkih nauka, Magistar politickih nauka

Stručna sprema:

Magistar

Strani jezik:

Engleski, ruski

Profesionalna angažovanja

Organizacija
Centar za podršku ženama
Pozicija
Programska koordinatorka
Period angažovanja
avg. 2022 - i dalje
Organizacija
Vestminster fondacija za demokratiju (Srbija)
Pozicija
Programska koordinatorka
Period angažovanja
apr. 2021 - mart 2022.
Organizacija
Vestminster fondacija za demokratiju (Bosna i Hercegovina)
Pozicija
Programska menadžerka
Period angažovanja
jan. 2020 - mart 2021.
Organizacija
Fondacija Trag
Pozicija
Programski koordinator
Period angažovanja
2013 - 2019.
Organizacija
Instituti za održive zajednice
Pozicija
PR koordinatorka
Period angažovanja
jul 2011 - dec. 2012.

Projekti

Organizacija
Centar za pordšku ženama
Pozicija
Programska koordinatorka
Vremenski period
avg. 2022 - i dalje
Opis
Podrška multisektorskoj saradnji i radnim grupama za unapređenje zakonodavstva o rodnoj ravnopravnosti. Poboljšanje dostupnosti usluga podrške ženama i devojkama sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja, nasilja u porodici i partnerskog.
Organizacija
Vestminsterska fondacija za demokratiju (Srbija)
Pozicija
Programska koordinatorka
Vremenski period
apr. 2021 - mart 2022.
Opis
Podrška u izradi post-zakonodavnih izveštaja o ljudskim pravima i zakonodavstvu oblasti rodne ravnopravnosti, kroz saradnju parlamenata u regionu Zapadnog Balkana, u okviru Mreže odbora za ljudska prava i rodnu ravnopravnost (Mreža HUGEN).
Organizacija
Vestminsterska fondacija za demokratiju (Bosna i Hercegovina)
Pozicija
Porgramska menadžerka
Vremenski period
jan. 2020 - mart 2021.
Opis
Rad sa parlamentarnim odborima, poslanicima i poslanicama, predstavnicima političkih partija na razvoju politika u vezi sa političkom participacijom žena. Implementacija mentorskog programa za podršku inicijativama političarki u oblastima životne sredine, ekonomije, socijalne zaštite, i sl.
Organizacija
Fondacija Trag
Pozicija
Programska koordinatorka
Vremenski period
jan. 2013 - dec. 2019.
Opis
Koordinacija implementacije regionalnog programa koji uključuje ženske organizacija iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, u oblasti sprečavanja nasilja nad ženama i jačanje ženskog pokreta u na Zapadnom Balkanu. Koordinacija programom Zelene ideje koji pruža podršku za razvoj inovativnih preduzetničkih ideja, zasnovanih na principima održivog razvoja, korišćenja obnovljivih izvora energije, reciklaže i ponovne upotrebe, i sl.
Organizacija
Institut za održive zajednice
Pozicija
PR koordinatorka
Vremenski period
jul 2011- dec. 2012.
Opis
Sprovođenje PR i komunikacione strategije za Zelenu inicijativu, mrežu lokalnih organizacija civilnog društva u Srbiji koje rade na unapređenju sistema upravljanja otpadom, uvodjenjem mehanizama za podsticanje reciklaže komunalnog otpada, organizacijom edukativnih programa u oblasti ponovne upotrebe i reciklaže, kao i pružanje podrške u osnivanju zadruga sakupljača sekundarnih sirovina.