" Podrška energetskoj tranziji ka zelenim oblicima energije kroz zajednički dijalog i saradnju sa svim ključnim institucijama i lokalnim samoupravama uz edukaciju i razvijanjekolektivne svesti građana o značaju promena koje se dešavaju u energetskom sektoru radi podsticanja energetske efikasnosti objekata, energetske nezavisnosti, dekarbonizaciji i okretanju ka obnovljivim izvorima energije. "

Osnovne informacije

Oblasti ekspertize:

- energetska efikasnost
- infrastruktura
- klimatske promene
- korporativno upravljanje
- nevladin sektor
- obnovljivi izvori energije
- održivi razvoj
- projektni menadžment
- zelena gradnja
- planiranje i razvoj

Organizacija:

NALED - Nacionalna Alijansa za Lokalni Ekonomski Razvoj

Delatnosti:

- Konsalting, upravljanje projektima
- Organizacije civilnog društva

Zvanje:

Magistar pravnih nauka, Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu

Stručna sprema:

Magistar

Strani jezik:

Engleski, ruski

Dodatna edukacija:

Pravosudni ispit; Specijalizacija za pravo EU; Advokatski ispit;

Profesionalna angažovanja

Organizacija
NALED - Nacionalna Alijansa za Lokalni Ekonomski Razvoj
Pozicija
Advokat i šef Jedinice za imovinu i investicije
Period angažovanja
okt. 2017 - i dalje
Opis
Koordinatorka Saveza za imovinu i investicije, radnog tela Naleda koji okuplja preko 80 članova iz privrede, lokalne samouprave i civilnog društva. Savez je pokretač brojnih inicijativa i uključen je u različite regulatorne i projektne aktivnosti iz oblasti energetike i urbanizma. Koordinatorka Kluba gradova i opština sa povoljnim poslovnim okruženjem (BFC Klub) koji okuplja 25 gradonačelnika lokalnih samouprava koje su lideri ekonomskog razvoja u Srbiji. Kao ekspert je angažovana na brojnim domaćim i međunarodnim projektima, autor Vodiča za postupak upisa u katastar nepokretnosti, koautor kvartalnih izveštaja o regulatornim aktivnostima države "Svetionik regulatorne reforme" i drugih publikacija.
Organizacija
JUBMES banka a.d. Beograd
Pozicija
Rukovodilac pravnog sektora
Period angažovanja
feb. 2010 - okt. 2017.
Organizacija
Srpska banka a.d. Beograd
Pozicija
Koordinator u pravnom sektoru
Period angažovanja
mar. 2002 - feb. 2010.

Projekti

Naziv projekta
Glas građana u procesu izrade urbanističkih planova
Organizacija
NALED. podržan od SILP experimental fond
Pozicija
Experimental lead
Vremenski period
2023 - 2024.
Naziv projekta
Podsticanje proizvodnje iz sopstvenih izvora energije u Srbiji
Organizacija
NALED, podržan od strane USAID Better energy
Pozicija
Projektni menadžer
Vremenski period
2022 - 2023.
Naziv projekta
Javne nabake i veća konkurentnost
Organizacija
NALED, podržan od strane švedske Agencije SIDA
Pozicija
Koordinator projektih aktivnosti u delu upravljanja i raspolaganja nepokretnostima
Vremenski period
2022 - 2024.
Naziv projekta
Uspostavljanje jednošalterskog sistema za upis nepokretnosti u katastru
Organizacija
NALED, podržan od strane GGF fond UK
Pozicija
Pravni savetnik
Vremenski period
2017 - 2019.