Osnovne informacije

Oblasti ekspertize:

- administracija
- ekologija
- industrijsko inženjerstvo
- konsalting
- zaštita životne sredine

Organizacija:

Elixir Engineering

Delatnosti:

- Konsalting, upravljanje projektima
- Inženjering, projektovanje

Zvanje:

Diplomirani inženjer tehnologije

Stručna sprema:

Master

Strani jezik:

Engleski

Profesionalna angažovanja

Organizacija
Elixir Engineering
Pozicija
Vodeći inženjer razvoja za zaštitu životne sredine
Period angažovanja
jan 2023 - i dalje
Organizacija
Petrol Projekt Ltd.
Pozicija
Licencirani projektant procesa tehnološkog projektovanja
Period angažovanja
maj 2019 - jan. 2023.
Organizacija
Zamenik direktora
Pozicija
Aurora Green d.o.o.
Period angažovanja
maj 2013 - apr. 2019.
Opis
Praćenje i kontrola projekata, izrada i prezentacije studija procene uticaja na životnu sredinu, izveštaja o bezbednosti i planova zaštite od udesa, planova upravljanja otpadom, izradi dokumentacije neophodne za ishodovanje IPPC dozvola (Integrisana kontrola i sprečavanje zagađenja), savetnik za hemikalije, ugovaranje poslova, predstavnik rukovodstva za kvalitet
Organizacija
Koordinatorka sektora za zaštitu životne sredine
Pozicija
Aurora Green d.o.o.
Period angažovanja
sep. 2011 – maj 2013.
Opis
Praćenje projekata i pružanje konsultantskih usluga iz oblasti zaštite životne sredine na: - izradi studija procene uticaja projekata na životnu sredinu i ostalih projekata koji se odnose na zaštitu životne sredine u okviru projekata; - izradi dokumentacije neophodne za ishodovanje IPPC dozvola (Integrisana kontrola i sprečavanje zagađenja); - izradi Izveštaja o bezbednosti i Planova zaštite od udesa za Seveso operatere; - izradi planova upravljanja otpadom; - izradi dokumentacije za ishodovanje dozvole za sakupljanje, transport, skladištenje i tretman otpada; - pripremi radnih materijala i prezentacija za potrebe projekata, i seminara o upravljanju otpadom; - praćenje zakonskih propisa iz oblasti životne sredine i sl.
Organizacija
Victoria Consulting d.o.o.
Pozicija
Konsultant
Period angažovanja
2009 - 2011.
Opis
- izrada dokumentacije neophodne za ishodovanje Integrisane dozvole (IPPC -Integrisana kontrola i sprečavanje zagađenja); - izrada studija procene uticaja projekata na životnu sredinu; - izrada planova upravljanja otpadom; - izrada dokumentacije za ishodovanje dozvole za sakupljanje, transport, skladištenje i tretman otpada; - priprema radnih materijala i prezentacija za potrebe seminara o upravljanju otpadom; - praćenje zakonskih propisa iz oblasti životne sredine i sl.

Projekti

Naziv projekta
Idejni tehnološko-mašinskog projekat usklađivanja postojećeg stanja sa ekološkim standardima za postojeći objekat za skladištenje i tretman otpadnog bakra i proizvodnju bakarnog granulata
Organizacija
FRUVEIMPEX d.o.o.
Pozicija
Projektant saradnik
Vremenski period
2015.
Naziv projekta
Idejni projekat postrojenja za tretman biorazgradivog neopasnog otpada – kompostnog polja (pilot projekat) na Sanitarnoj deponiji komunalnog čvrstog otpada „Meteris“
Organizacija
Javno komunalno preduzece “KOMRAD” iz Vranja
Pozicija
Projektant saradnik
Vremenski period
2012.
Naziv projekta
Idejni mašinsko-tehnološki projekat peći za topljenje aluminijuma
Organizacija
HELION d.o.o.
Pozicija
Projektant saradnik
Vremenski period
2011.