" Kako energija ima veliki značaj za život svih nas, moji ciljevi su da doprinesem da Kragujevac postane održiv grad, sa velikim procentom korišćenja obnovljivih izvora energije, energetski efikasnim zgradama i komunalnim sistemima. Moji lični ciljevi su dalje usavršavanje u oblasti održive energije, sa željom da Kragujevac jednog dana bude zeleni grad, sa velikim brojem zelenih krovova i zelenih površina između zgrada, sa održivim transportom, korišćenjem bicikala i električnih automobila.  "

Osnovne informacije

Oblasti ekspertize:

- administracija
- ekologija
- energetska efikasnost
- klimatske promene
- lokalna samouprava
- obnovljivi izvori energije
- odnosi sa javnošću, komunikacije
- održivi razvoj
- pisanje projekata

Organizacija:

Grad Kragujevac

Delatnosti:

- Državna uprava i lokalna samouprava

Zvanje:

Diplomirani mašinski inženjer

Stručna sprema:

VSS

Strani jezik:

Engleski, nemački

Dodatna edukacija:

Japanska Agencija za međunarodnu saradnju (JICA), seminar Comprehensive Waste Management, Kobe, Japan, januar - mart 2015; Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole i Fondacija Fridrih Ebert, seminar Uvod u energetsko planiranje na lokalnom nivou, jul - novembar 2012.; Svetska banka, Regionalna radionica o planiranju u energetskoj efikasnosti u zgradarstvu, Beč, februar 2012; Galillee College, Izrael, Privredna komora Srbije i Agencija za energetsku efikasnost Republike Srbije, program Kontrola i upravljanje energijom i alternativni i obnovljivi izvori energije, Beograd, oktobar - novembar 2008; Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu i Univerzitet Arlington, Teksas, Fakultet za javnu upravu, seminar za Menadžera u javnoj upravi, maj 2006.

Profesionalna angažovanja

Organizacija
Grad Kragujevac
Pozicija
Energetski menadžer
Period angažovanja
okt. 2016 - i dalje
Organizacija
Grad Kragujevac
Pozicija
Načelnik Odeljenja za održivi i ravnomerni razvoj i energetsku efikasnost Gradske uprave Grada Kragujevca
Period angažovanja
jan. 2015 - okt. 2016.
Organizacija
Grad Kragujevac
Pozicija
Samostalni stručni saradnik za energetsku efikasnost
Period angažovanja
jan. 2008 - dec. 2015.
Organizacija
Grad Kragujevac
Pozicija
Samostalni stručni saradnik u Službi za upravljanje projektima
Period angažovanja
jan. 2005 - dec. 2006.
Organizacija
Grad Kragujevac
Pozicija
Stručni saradnik za odnose sa javnošću za USAID program za reformu lokalne samouprave u Srbiji (SLGRP)
Period angažovanja
jan. 2003 - dec. 2004.

Projekti

Naziv projekta
Unapređenje energetske efikasnosti u osnovnoj školi “Stanislav Sremčević“ u Kragujevcu
Organizacija
Grad Kragujevac
Pozicija
Rukovodilac projekta
Vremenski period
jan. 2017 - dec. 2017.
Naziv projekta
Zamena stolarije na objektu Prve tehničke škole u Kragujevcu realizovan u okviru projekta Program modernizacije škola u Republici Srbiji
Organizacija
Grad Kragujevac
Pozicija
Koordinator projekta
Vremenski period
avg. 2015 - okt. 2015.
Opis
Projekat finansiran iz sredstava Ministarstva prosvete, nauka i tehnološkog razvoja
Naziv projekta
Otkriti energiju
Organizacija
Grad Kragujevac
Pozicija
Koordinator projekta
Vremenski period
2012 - 2013.
Opis
Projekat podržan od strane Nemačke organizacije za saradnju (GIZ) i Ministarstva građevinarstva i urbanizma