Osnovne informacije

Oblasti ekspertize:

- inovacije
- održivi razvoj
- zaštita životne sredine

Organizacija:

Institut za nuklearne nauke “Vinča”- Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Delatnosti:

- Obrazovna i naučno-istraživačka delatnost

Zvanje:

Master hemičar, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu

Stručna sprema:

Master

Strani jezik:

Engleski

Profesionalna angažovanja

Organizacija
Institut za nuklearne nauke “Vinča”- Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju
Pozicija
Istraživač saradnik
Period angažovanja
2019 - i dalje

Projekti

Naziv projekta
Nanoinženjering hidrogelova jonizujućim zračenjem za primene u biomedicini i mekoj robotici
Organizacija
Inatitut za nuklearne nauke “Vinča”
Pozicija
Učesnik na projektu
Vremenski period
2020 - i dalje
Naziv projekta
Enhancing the Beneficial Effects of Radiation Processing in Nanotechnology
Organizacija
Međunarodna agencija za atomsku energiju (MAAE)
Pozicija
Učesnik na projektu
Vremenski period
2019 - 2024.