" Želim da kroz analizu postojećeg pravnog okvira i sagledavanje barijera predlažem rešenja koja će stvoriti uslove da se ostvare ciljevi održive energetike, klimatskih promena, zaštite životne sredine i da budu prihvaćeni u praksi. Za to je potrebno tačno i blagovremeno informisati i obrazovati sve slojeve društva od donosioca odluka do svakog pojedinca koji ih sprovodi, što zahteva veliki broj aktivnosti u svakoj pori svakodnevnog života. "

Osnovne informacije

Oblasti ekspertize:

- administracija
- državna uprava
- električna energija
- energetika
- ekologija
- energetska efikasnost
- evropske integracije
- infrastruktura
- klimatske promene
- konsalting
- korporativno upravljanje
- ljudski resursi
- lokalna samouprava
- nevladin sektor
- obnovljivi izvori energije
- obrazovanje
- odnosi sa državnim institucijama
- održivi razvoj
- organizacija i strategija
- planiranje i izgradnja
- pravo
- pregovaranje
- prirodni resursi
- prodaja
- toplotna energija
- zaštita životne sredine

Organizacija:

Delatnosti:

- Proizvodnja toplotne i/ili električne energije - Obnovljivi izvori energije
- Energetske usluge (ESCO)
- Obrazovna i naučno-istraživačka delatnost
- Konsalting, upravljanje projektima
- Pravni poslovi
- Državna uprava i lokalna samouprava
- Organizacije civilnog društva
- Delatnost međunarodnih organizacija, diplomatskih i konzularnih misija

Zvanje:

Doktor nauka - pravne nauke

Stručna sprema:

Doktor

Strani jezik:

Engleski

Dodatna edukacija:

Pravosudni ispit; EU Traineer u organizaciji Ministarstva za međunarodne ekonomske odnose; InWEnt Cologne, Institute for European Politics Berlin, 2003; Drugi značajni treninzi na CEPMLP Dundee, AIPN i sl.

Profesionalna angažovanja

Organizacija
Ministarstvo rudarstva i energetike
Pozicija
Stručnjak za pravo energetike pri izradi Zakona o energetici
Period angažovanja
2002.
Organizacija
Ministarstvo rudarstva i energetike
Pozicija
Stručnjak za pravo energetike pri osnivanju Agencije za energetiku
Period angažovanja
2003 - 2004.
Organizacija
Ministarstvo rudarstva i energetike
Pozicija
Stručnjak za pravo energetike pri izradi Strategije razvoja energetike Republike Srbije
Period angažovanja
2013.
Organizacija
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Pozicija
Predavač na Specijalističkim studijama prava energetike
Period angažovanja
2004 - 2006.