" Sa entuzijazmom podržavam sve partnere na nacionalnom i regionalnom nivou u ubzavanju napretka ka globalnim ekološkim, društvenim i ekonomskim ciljevima, kao i u kreiranju dobrih praksi. Posvećena sam razvoju menadžmenta znanja u oblastima biodiverziteta, klime i energije, i kapaciteta pojedinaca i timova prilagodljivih promenama. U budućnosti bih želela da radim na kreiranju programa koji podržavaju održiva rešenja finansiranja i unapređuju iskoristivost multisektorskog pristupa. "

Osnovne informacije

Oblasti ekspertize:

- ekologija
- evropske integracije
- finansijski menadžment
- IPA fondovi
- klimatske promene
- konsalting
- menadžment
- nevladin sektor
- odnosi sa državnim institucijama
- održivi razvoj
- organizacija i strategija
- organizacije događaja
- pisanje projekata
- politika
- preduzetništvo
- pregovaranje
- prirodni resursi
- projektni menadžment
- zaštita životne sredine
- biodiverzitet
- dobro upravljanje - governance; policy development,
- upravljanje programima, projektima i grantovima
- održivi turizam i kulturni turizam;

Organizacija:

GIZ - German Society for International Cooperation (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH)

Delatnosti:

- Obrazovna i naučno-istraživačka delatnost
- Upravljanje vodama
- Konsalting, upravljanje projektima
- Organizacije civilnog društva
- Delatnost međunarodnih organizacija, diplomatskih i konzularnih misija

Zvanje:

Diplomirani inženjer zaštite životne sredine, Doktor tehničkih nauka

Stručna sprema:

Doktor

Strani jezik:

Engleski, italijanski, švedski, mađarski, francuski

Dodatna edukacija:

Universite Lyon i Univerzitet umetnosti u Beogradu

Profesionalna angažovanja

Organizacija
GIZ - German Society for International Cooperation (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH)
Pozicija
Senior menadžer
Period angažovanja
2016 – i dalje
Opis
Reforma javnih finansija - projekat Agende 2030, projekat implementacije međunarodnih sporazuma o životnoj sredini, projekat biodiverziteta i portparol GIZ sektorske mreže Seneca GREEN - Klima, biodiverzitet, energija i otpad
Organizacija
Zajednički program Evropske komisije i Saveta Evrope, Luksemburg - Strazbur, Luksemburg - Francuska
Pozicija
Program menadžer zajedničkog programa
Period angažovanja
2013 - 2014.
Organizacija
Turistička organizacija Srbije
Pozicija
Šef odeljenja za multilateralnu saradnju i razvoj projekta
Period angažovanja
2010 - 2013.
Organizacija
Švajcarski kulturni program u Jugoistočnoj Evropi i Ukrajini; Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
Pozicija
Šef kancelarije u Srbiji i Crnoj Gori
Period angažovanja
2004 - 2010.
Organizacija
Centar za omladinsko stvaralaštvo
Pozicija
Izvršni direktor
Period angažovanja
1999 - 2004.

Projekti

Naziv projekta
GIZ - ORF projects and Public Finance Reform-Financing the 2030 Agenda
Organizacija
GIZ - German Society for International Cooperation (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH)
Pozicija
Senior Manager
Vremenski period
2020 - i dalje
Opis
Sustainable financing for biodiversity, ecosystems and protected areas in the Western Balkans, conceptualization and publishing of the sourcebook by Mladen Lazic and Lucy Emerton; design and delivery of capacity-building programs on green financing; production of knowledge products, policy papers and recommendations on the subject, etc.
Naziv projekta
GIZ - ORF BDU
Organizacija
GIZ - German Society for International Cooperation (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH)
Pozicija
Senior Manager
Vremenski period
2017-2019.
Opis
Advising on and coordinating the establishment and work of the Biodiversity Task Force for South East Europe (BD TF SEE) and its Secretariat (IUCN ECARO). BD TF SEE is established as the inter-governmental regional technical body that advises policy makers in SEE on environmental issues. Among others develop the pillar on Biodiversity of the Green Agenda for the Western Balkans (GAWB): regional aspect in the Post-2020 GBF; organize the serial of sides events at CBD COP14, SBSTTA, COP15; IPBES 7 Plenary: IUCN Word Conservation Congress, etc.
Naziv projekta
GIZ - ORF BD
Organizacija
GIZ - German Society for International Cooperation (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH)
Pozicija
Senior Manager
Vremenski period
2016 - 2018.
Opis
Ecosystem services assessment and valuation (ESAV) case studies: Bosut Forests - integrating biodiversity and ecosystem services in natural resource uses and management (with Institute for Nature Conservation of Vojvodina); Streams of Income and Jobs: ESAV - the economic Significance of the Neretva and Trebišnjica River Basins (with WWF Adria).
Naziv projekta
Socio-economic development of the Danube in Serbia
Organizacija
DCC within Austrian Development Agency program to the Republic of Serbia
Pozicija
Key expert
Vremenski period
2014 - 2016.
Opis
“Socio-economic development of the Danube in Serbia” by DCC within the Austrian Development Agency program to the Republic of Serbia; Guidebook on resourcing culture for tourism - CultPlatForm_21 by Federal Chancellery of Austria; “EDEN-European Destination of Excellence” by EC to the Republic of Serbia, etc.
Naziv projekta
Sustainable Tourism for Rural Development
Organizacija
National Tourism Organization of Serbia
Pozicija
Manager
Vremenski period
2010 - 2013.
Opis
Sustainable Tourism for Rural Development, MDGF to the Republic of Serbia, steering and management of activities targeting the National Tourism Organisation of Serbia