Osnovne informacije

Oblasti ekspertize:

- administracija
- državna uprava
- ekologija
- energetska efikasnost
- evropske integracije
- infrastruktura
- inovacije
- IPA fondovi
- klimatske promene
- održivi razvoj
- organizacija i strategija
- pisanje projekata

Organizacija:

JP Putevi Srbije

Delatnosti:

- Građevinarstvo
- Saobraćaj i logistika

Zvanje:

Diplomirani inženjer građevine

Stručna sprema:

Master

Strani jezik:

Engleski

Dodatna edukacija:

Upravljanje putnim sektorom i stratesko planiranje. Udruženje: Nacionalna asocijacija električnih i autonomnih vozila Srbije NAAEV Delatnost : promocija e-mobilnosti i održive mobilnosti 2015-2022.

Profesionalna angažovanja

Organizacija
JP Putevi Srbije
Pozicija
Glavni inženjer na strateškom planiranju
Period angažovanja
2005 - 2022.
Organizacija
Republička direkcija za puteve Srbije
Pozicija
Kontrolor nadzora u sektoru održavanja puteva
Period angažovanja
2003 - 2005.
Organizacija
Republička direkcija za puteve Srbije
Pozicija
Glavni inženjer na redovnom održavanju puteva
Period angažovanja
2001 - 2003.
Organizacija
Institut IMS-Beograd
Pozicija
Nadzor nad izgradnjom E-70 Beograd - Pančevo
Period angažovanja
2000 - 2001.
Organizacija
GP Morava-Krušce
Pozicija
Odgovorni inženjer na izgradnji
Period angažovanja
1997 - 1999.
Opis
Izgradnja autoputa E-75, deo koridora X kod Leskovca.

Projekti

Naziv projekta
Strategija razvoja bicikliranja u Republici Srbiji od 2022-2026. godine
Organizacija
Danube Competence Centar
Vremenski period
2021-2022.
Opis
Nacrt Stratgije bicikliranja u Republici Srbiji 2022-2026. godine je urađen kroz projekat Danube Cycle Plans finasiran od strane EU fonda-Intereg program, Dunavski centar za kompetenciju uz podršku tadašnjeg ministarstva trgovine, tuirizma i telekomunikacije i drugih zainteresovanih strana. Strategija promoviše zelenu zdravu mobilnost. Bicikliranje (sportski, turistički, rekreativni biciklizam i svakodnevna upotreba bicikla u kretanju) postaje sve značajniji uzimajući u obzir energetsku krizu u kojoj se nalazimo, ekstremno visok nivo zagađenja u gradovima i sve lošijem opštem stanju stanovništva
Naziv projekta
Nacionalna strategija razvoja saobraćaja u Republici Srbiji 2023.-2030. godine
Organizacija
Projekat za unapređenje trgovine i saobraćaja Zapadnog Balkana/ u organizaciji Svetska Banke
Vremenski period
2022-2023
Opis
Srbija je potpisala sa zemljama Zapadnog Balkana i 27 država članica EU ugovor o transportnoj zajednici.Nacionalna strategija razvoja saobraćaja za Srbiju do 2030 mora da obezbedi da Vlada I društvo budu obavešteni i spremni da primene i sprovedu glavne promene u saobraćajnom sistemu i svim opcijama mobilnosti. Srbija će kroz document takođe pokazati posvećenost Zajedničkom regionalnom tržištu/ZRT/ za zemlje Zapadnog Balkana, tako da na mnoge načine odražava jedinstveno tržište EU. ZRT će udružiti regionalne investicije, industiju, inovacije i digitalizaciju,a u ovom okviru će se omogućiti veća sloboda kretawaljudi, roba, usluga i kapitala.u Srbiji, Severnoj Makedoniji I Albaniji je pokrenut Projekta unapređewa trgovine I saobraćaja Zapadnog Balkana uz pomoć Svetske Banke , u čijoj se organizaciji realizuje . Projekat ima 3 ključne komponente:unapređewe procesa na graničnim prelazima, razvojem inteligentnih transportnih sistema /ITS/, unapređenju pristupa tržištu i podsticanju regionalnih investicija.
Naziv projekta
THE PEP –Transport, Health and Environment Pan European Program, Pan evropski program transporta , zdravlja i životne sredine
Organizacija
THE PEP process zajednički koordiniraju Sekretarijat UNECE I WHO
Vremenski period
2017-2022
Opis
Posle potpisivanja Pariske dekleracije o transport, zdravlju I životnoj sredini 2014. Godine , tadašnje resorno ministarstvo je preuzelo koordinaciju nad procesom , formiranjem radne grupe THE PEP ciji su predstavnici iz raznih ministarstva I institucija koji se bave ovom oblasti.Radna grupa je kao jednu od aktivnosti prepoznala 2018 potrebu izrade posebne nacionlne stragije bicikliranja koju Srbija nije imala ,a koja bi podržala ciljeve samanjenja gasova sa efektom staklene baste I poboljšanja opsteg zdravstvenog stanja nacije.
Naziv projekta
Životna sredina i zdravlje Stoholm +50 Nacionalnih konsultacija u Srbiji:
Organizacija
Švedske Vlade I programa UN za razvoj
Vremenski period
2022
Opis
Nacionalne konsultacije za Srbiju su omogućile stvaranje nove paradigm o odnosim,a čoveka i prirode, a uzimajući u obzir nacionalni kontekst, ključne procese i međunarodne obaveze i opredeljenja. Srbija je posvećenja poboljšanju životne sredine i zdravlja ljudi ,a projekat je ponudio odgovore na pitanja kako obezbediti zdrave ekosistema , kako dogovoriti na pretnje izazvane klimatskim promenama I zagađenjem/plastičnim otpadom, vazuho, vode itd/, kroz prepoznavanje koje su to institucionalne prepereke, koji sun am jos merljivi indikatori neophodni I kako dugoročno graditi system sposoban da odgovori na pomenute izazove. Projekat daje odgovire na pitanja od značaja za smanjenje zagađenja, borbi proti I adaptaciju na klimatske promene, kao I na zaštitu prirode u cilju unapređenja zdravlja I opšteg blagostanja svih građana. Ceo proces podržava agendu održivog razvoja i kreiranje zajedničke vizije za ozdravljenje planete i društveni prosperitet, implementacijom cirkularne ekonomije kao modela za zelenu transformaciju.
Naziv projekta
Uspostavljanje okvira transparentnosti za Republiku Srbiju prema sporazumom u Parizu Nacrt drugog ažutiranog izveštaja za Srbiju
Organizacija
Globalnog fonda za životnu sredinu GEF,Implementaciona agencija program UN za razvoj UNDP
Vremenski period
2020
Opis
Republika Srbija je članica okvirne konvencije UN o promeni klime UNFCCC od 2001.godine, a od 2015 godine , Vlada je dostavila svoje nameravane nacionalne doprinose INDC predvidevši smanjenje emisija od 9,8% do 2030 godine u poređenju sa emisijama u baznojh godini 1990. Prvi NDC sadrži I deo koji se odnosi na gubitke I štete povezana sa ekstremnim vremenskim događajima I ukazuje na potrebu za prilagođavanje na uticaje klimatskih promena sa ekstremnim vremenskim događajima I ukazuje na ppotrebu za prilagođavanjem na uticaje klimatskih promena, Srbija je članica Spoprazuma iz Pariza iz 2017 godine. Prvi izveštaj dostavljen je 2016 , dok je Drugi izveštaj RS prema Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime dostavljen Sekretarijatu okvirne konvencije.