" U narednom periodu nastaviću da se bavim istraživanjem mikoriznih gljiva koje imaju značajnu ulogu u funkcionisanju šumskih ekosistema, njihovim diverzitetom i uticajem stresa, sa akcentom na uticaj klimatskih promena na ovu grupu organizama. Bolje poznavanje diverziteta i fiziologije mikoriznih gljiva moglo bi dati korisne informacije vezane za gazdovanje šumama i unapređenje zaštite životne sredine u Republici Srbiji. "

Osnovne informacije

Oblasti ekspertize:

- ekologija
- klimatske promene
- zaštita životne sredine

Organizacija:

Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Novi Sad

Delatnosti:

- Obrazovna i naučno-istraživačka delatnost
- Šumarstvo i drvna industrija

Zvanje:

Doktor bioloških nauka

Stručna sprema:

Doktor

Strani jezik:

Engleski, slovenački, nemački

Profesionalna angažovanja

Organizacija
Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Novi Sad
Pozicija
Istraživač

Projekti

Naziv projekta
Linking belowground biodiversity and ecosystem function in European forests (BioLink)
Organizacija
COST FP Action1305, ETH Zurich
Vremenski period
2014.
Naziv projekta
Biosensing tehnologije i globalni sistem za kontinuirana istraživanja i integrisano upravljanje ekosistemima
Organizacija
Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije
Pozicija
Istraživač saradnik; Naučni saradnik
Vremenski period
2011 - i dalje
Naziv projekta
Istraživanje klimatskih promena na životnu sredinu: praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje
Organizacija
Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije
Pozicija
Istraživač saradnik
Vremenski period
2011 - i dalje
Naziv projekta
Stvaranje sorti topola i vrba za uzgoj u multifunkcionalnim zasadima
Organizacija
Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije
Pozicija
Istraživač saradnik
Vremenski period
2008 - 2010.
Naziv projekta
Unapređenje proizvodnje i kvaliteta drveta nizijskih drvenastih vrsta
Organizacija
Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije
Pozicija
Istraživač pripravnik; Istraživač saradnik
Vremenski period
jan. 2005 - dec. 2008.