" Moje buduće aktivnosti će prvenstveno biti usmerene na fitoremedijaciju zagađenog zemljišta, te će i istraživanja biti vezana za pojedine njene aspekte (otkrivanje novih hiperakumulatora, distribucija elemenata unutar biljaka, fiziološki odgovor biljaka u stanju stresa i sl.) "

Osnovne informacije

Oblasti ekspertize:

- ekologija
- obrazovanje

Organizacija:

Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Delatnosti:

- Obrazovna i naučno-istraživačka delatnost

Zvanje:

Doktor bioloških nauka

Stručna sprema:

Doktor

Strani jezik:

Engleski, italijanski

Profesionalna angažovanja

Organizacija
Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
Pozicija
Naučni saradnik

Projekti

Naziv projekta
Jonomika hiperakumulatorskih vrsta Balkanskog poluostrva
Organizacija
Bilateralni projekat Biološkog fakulteta u Beogradu i Univerziteta u Lorenu
Pozicija
Lider projekta
Vremenski period
2020 - 2022.
Naziv projekta
Flora i vegetacija na ultramafitima (serpentinitima) kao osnov za proširenje nacionalnih lista biljaka i staništa u Crnoj Gori i Srbiji, sa posebnim osvrtom na bioakumulacioni potencijal pojednih biljaka za potrebe (u svrhu) fitoremedijacije
Organizacija
Projekat Univerziteta u Beogradu-Biološkog fakulteta i JU Prirodnjački muzej Crne Gore u Podgorici
Pozicija
Učesnik
Vremenski period
2019 - 2021.
Naziv projekta
COST akcija- PLANTMETALS – Trace metal metabolism in plants
Organizacija
Evropski univerziteti
Pozicija
Učesnik
Vremenski period
2020 - 2024.
Naziv projekta
Monitoring flore – strogo zaštićenih vrsta biljaka Nacionalnog parka Tara
Organizacija
Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu
Pozicija
Lider projekta
Vremenski period
2019.
Naziv projekta
Pribavljanje podataka i druge usluge u cilju nastavka uspostavljanja ekološke mreže u Republici Srbiji
Organizacija
Zavod za zaštitu prirode Srbije
Pozicija
Učesnik
Vremenski period
2018 - 2021.