Osnovne informacije

Oblasti ekspertize:

- električna energija
- energetika
- energetska efikasnost
- obnovljivi izvori energije

Organizacija:

Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd

Delatnosti:

- Prenos električne energije
- Distribucija električne energije

Zvanje:

Master inženjer elektrotehnike, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Stručna sprema:

Master

Strani jezik:

Engleski

Dodatna edukacija:

Student doktorskih studija na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, modul "Elektroenergetske mreže i sistemi"; IEC Young Professionals;

Profesionalna angažovanja

Organizacija
Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd
Pozicija
Viši analitičar za poslovne procese podrške tržištu i smanjenja gubitaka
Period angažovanja
dec 2013 -
Organizacija
Energoprojekt Entel
Pozicija
Stručna praksa
Period angažovanja
2013
Organizacija
Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Pozicija
Student demonstrator
Period angažovanja
2011 - 2013

Projekti

Naziv projekta
"Uloga novih korisnika elektroenergetskog sistema u razvoju tržišta električne energije"
Organizacija
CIGRE 2023,
Pozicija
ko-autor rada
Vremenski period
2023
Opis
ko-autor Miloš Kuzman
Naziv projekta
"Modeli funkcionisanja agregatora na tržištu električne energije
Organizacija
CIRED 2022
Pozicija
ko-autor rada
Vremenski period
2022
Opis
Nagrada za najzapaženiji rad u okviru stručne komisije "Tržište električne energije i deregulacija", ko-autor Miloš Kuzman
Naziv projekta
"Modeli korišćenja električne energije kupaca-proizvođača"
Organizacija
Energija, ekonomija, ekologija, 2022, god.
Pozicija
ko-autor rada
Vremenski period
2022
Opis
ko-autor Miloš Kuzman
Naziv projekta
“Punionice električnih vozila na tržištu Republike Srbije”
Organizacija
CIRED 2022,
Pozicija
ko-autor rada
Vremenski period
2022
Opis
ko-autor Miloš Kuzman