" Svoju ulogu vidim iz ugla državne uprave - resornog ministarstva u okviru kog se kreiraju politike koje imaju za cilj održivi razvoj i očuvanje životne sredine za sadašnje i buduće generacije. Na svom evropskom putu Srbija ima za cilj da se uskladi sa politikama EU i fokusira na rešavanje prioriteta. Dekarbonizacija, smanjenje aerozagadjenja i zaštita prirodnih staništa, podsticaji za ulaganje u razvoj cirkularne ekonomije radi podrške zelenoj tranziciji su primarni ciljevi.  "

Osnovne informacije

Oblasti ekspertize:

- državna uprava
- ekologija
- evropske integracije
- klimatske promene
- odnosi sa državnim institucijama
- odnosi sa javnošću, komunikacije
- održivi razvoj
- planiranje i izgradnja
- politika
- pregovaranje
- prirodni resursi
- rodna ravnopravnost
- zaštita životne sredine
- zelena gradnja

Organizacija:

Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije

Delatnosti:

- Upravljanje vodama
- Delatnost međunarodnih organizacija, diplomatskih i konzularnih misija

Zvanje:

Diplomirani inženjer pejzažne arhitekture, Master inženjer arhitekture

Stručna sprema:

Magistar

Strani jezik:

Engleski

Dodatna edukacija:

Specijalistički kursevi u okviru Svetske zdravstvene organizacije (oblast Environment& Health), Japanske Agencije za medjunarodnu saradnju, Karolinska Instituta u Švedskoj, Regionalnog centra za živitnu sredinu-REC;

Profesionalna angažovanja

Organizacija
Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije
Pozicija
Viši savetnik za koordinaciju i planiranja međunarodne multilateralne saradnje
Organizacija
Ministarstvo zaštite životne sredine
Pozicija
Pomoćnica ministra za međunarodnu saradnju i EU integracije
Organizacija
Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine
Pozicija
Rukovodilac u Odeljenju za EU integracije i međunarodnu saradnju
Organizacija
Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine
Pozicija
Republički inspektor zaštite životne sredine za Raški Okrug
Period angažovanja
1992 - 2002.

Projekti

Naziv projekta
Uticaj pristupa sanitarnim uslovima na zdravlje žena
Organizacija
Ekonomska komisija UN za Evropu UNECE, UNDA (UN Development Assistance) projekat
Pozicija
Učesnik projekta ispred Ministarstva zaštite životne sredine
Naziv projekta
Program unapređenja svesti javnosti o upravljanju otpadom
Organizacija
Ekonomska komisija UN za Evropu UNECE, UNDA (UN Development Assistance) projekat
Pozicija
Učesnik projekta ispred Ministarstva zaštite životne sredine
Vremenski period
2020.
Naziv projekta
Plan kvaliteta vazduha u Kraljevu (2129)
Organizacija
Ekonomska komisija UN za Evropu UNECE, UNDA (UN Development Assistance) projekat
Pozicija
Učesnik projekta ispred Ministarstva zaštite životne sredine
Naziv projekta
Jednak pristup vodi i sanitaciji u Srbiji
Organizacija
Regionalna egencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja
Pozicija
Koordinator projekta
Vremenski period
2017 - 2018.
Naziv projekta
Program zelene ekonomije u Srbiji
Organizacija
Ekonomska komisija UN za Evropu UNECE, UNDA (UN Development Assistance) projekat
Pozicija
Učesnik projekta ispred Ministarstva zaštite životne sredine
Vremenski period
2017 - 2018.