" Svoj doprinos vidim kao razvoj ideje o cirkularnoj ekonomiji u proizvodnji biogasa kroz korišćenje poljoprivrednog otpada i biomase agroenergetskih useva koji se gaje uz dodatak digestata kao supstituenta industrijskih đubriva. "

Osnovne informacije

Oblasti ekspertize:

- ekologija
- inovacije
- klimatske promene
- obnovljivi izvori energije
- obrazovanje
- održivi razvoj
- ratarstvo
- zaštita životne sredine

Organizacija:

Redovni profesor Univerzitet Singidunum

Delatnosti:

- Obrazovna i naučno-istraživačka delatnost

Zvanje:

Biloški fakultet - Doktor bioloških nauka

Stručna sprema:

Doktor

Strani jezik:

Engleski, ruski

Profesionalna angažovanja

Organizacija
Univerzitet Singidunum, Beograd
Pozicija
Redovni profesor
Period angažovanja
2019 - i dalje
Organizacija
Univerzitet Singidunum, Fakultet za primenjenu ekologiju Futura
Pozicija
Redovni profesor
Period angažovanja
2008 - 2019.
Organizacija
Instutut za primenu nuklearne energije - INEP
Pozicija
Viši naučni saradnik
Period angažovanja
1995 - 2008.

Projekti

Naziv projekta
Ekoremedijacija degradiranih prostora produkcijom agroenergetskih useva (MNTR, EPS)
Organizacija
Fakultet za primenjenu ekologiju Futura
Pozicija
Rukovodilac
Vremenski period
2011 - 2019.
Naziv projekta
Revitalizacija malih poljoprivrednih gazdinstava kroz uzgoj energetskih kultura i proizvodnju biomase, Projekat bilateralne saradnje sa Slovačkom
Organizacija
Fakultet za evropske studije i regionalni razvoj
Pozicija
Član projektnog tima
Vremenski period
2015 - 2016.
Naziv projekta
Bioracionalno korišćenje I ekoremedijacija zemljišta gajenjem biljaka za industrijsku preradu (MNTR)
Organizacija
Fakultet za primenjenu ekologiju Futura
Pozicija
Rukovodilac
Vremenski period
2008 - 2010.
Naziv projekta
Ekoremedijacija degradiranih prostora produkcijom agroenergetskih useva
Organizacija
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
Pozicija
Rukovodilac projekta
Vremenski period
2011 - i dalje
Naziv projekta
Ekološki aspekti tehnologije gajenja visokoproduktivne biljke Miscantus giganteus kao osnove novog bioenergetskog goriva (MNTR), INEP
Organizacija
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
Pozicija
Rukovodilac projekta
Vremenski period
2006 - 2008.