" Želela bih da kroz naučno-istraživački rad doprinesem poboljšanju kvaliteta vazduha povećanjem eneretske efikasnosti zgrada i korišćenjem obnovljivih izvora energije. "

Osnovne informacije

Oblasti ekspertize:

- energetika
- energetska efikasnost
- inovacije
- obnovljivi izvori energije
- održivi razvoj
- organizacija i strategija
- planiranje i izgradnja
- zelena gradnja

Organizacija:

Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Delatnosti:

- Proizvodnja toplotne i/ili električne energije - Obnovljivi izvori energije
- Energetske usluge (ESCO)
- Obrazovna i naučno-istraživačka delatnost

Zvanje:

Diplomirani mašinski inženjer, Doktor tehničkih nauka

Stručna sprema:

Doktor

Strani jezik:

Engleski

Dodatna edukacija:

Certificate of The Japan International Cooperation Agency for Group Training Course in Energy Efficiency and Conservation, Tokyo, 2008; Sertifikat ,,Norveška pomoć Srbiji za sprovođenje politike energetske efikasnosti, izradu energetskog bilansa na lokalnom nivou i primenu Kjoto protokola“; Sertifikat Energetska sertifikacija zgrada, 2007; EU Training in Serbia-an Introduction for the Train the Trainers programme, 2004; EU TRAINING PROGRAMME FOR CIVIL SERVANTS IN SERBIA, COLLEGE OF EUROPE, Brugis, 2004; SERTIFIKAT ,,Opšta pitanja EU, odnos SCG i EU“, FPN, 2004; CERTIFICATE „Training on the implementation of the Kyoto protocol Clean development Mechanism“, 2007; CERTIFICATE of APPRECIATION, „NUMERICAL HEAT TRANSFER“, 2009;

Profesionalna angažovanja

Organizacija
Inovacioni centar Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Pozicija
Naučni savetnik za energetiku, energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije
Period angažovanja
2015 - i dalje
Organizacija
Evropski univerzitet
Pozicija
Redovni profesor
Period angažovanja
2010 - 2015.
Opis
Izvođenje nastave na predmetima Tehnološke inovacije, Izvori energije, Novi i obnovljivi izvori energije, Energetske tehnologije, Energetski sistemi, Energetski menadžment, Primena IT metoda u bazama Sistema Energetskog menadžmenta, Menadžment znanja, Menadžment energetskih sistema. - prodekan za naučnoistraživački rad od 2010. do 2015. godine; - viši naučni saradnik od 2007. do 2011. godine; - vanredni profesor od 2007. do 2010, do 1/3 radnog vremena; - naučni saradnik od 2004. do 2007. godine.
Organizacija
Ministarstvo za nauku, tehnološki razvoj i transfer tehnologija
Pozicija
Savetnik
Period angažovanja
2003 - 2010.
Opis
Koordinacija 9 različitih podprograma Nacionalnog Programa Energetske Efikasnosti (EE u proizvodnji, distribuciji, industriji, obnovljivim izvorima, saobraćaju, domaćinstvima, zgradarstvu,...) i Odbora za Energetiku, energetske tehnologije i rudarstvo u Sektoru tehnološkog razvoja i transfera tehnologije
Organizacija
Ministarstvo energetike i zaštite životne sredine
Pozicija
Posebni savetnik ministra, zadužen za energetsku efikasnost i sistem energetskog menadžmenta
Period angažovanja
2013 - 2014.
Opis
Član Radne grupe, u svojstvu savetnika ministra, za izradu podzakonskih akata po Zakonu o efikasnom korišćenju energije
Organizacija
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Pozicija
Savetnik ministra, zadužen za rukovođenje u Odseku za energetsku efikasnost i građevinske proizvode
Period angažovanja
2014 - 2015.

Projekti

Naziv projekta
Nacionali Program energetske efikasnosti
Organizacija
Minstarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj
Pozicija
Rukovodilac podprojekata
Opis
Potprojekti: - Ušteda energije usavršavanjem omotača stambene zgrade, EE 250 024; - Sistem dvostrukih fasada kao faktor energetske efikasnosti objekata, EE 280 196; - Matematičko modeliranje i razvoj metoda i tehnike za dijagnostiku energetske efikasnosti postojećih i novih građevinskih objekata, EE 213 008; - Razvoj fasadnog termoizolacionog sistema , EE 819 156; - Pilot projekti za nova naselja i rekonstrukciju postojećih po svim elementima energetske efikasnosti i održivog razvoja sa primenom evropskih normi, EE 280 198; - Savremeni PVC prozori sa kontrolisanom prirodnom ventilacijom, EE 283 005; - Energetski efikasna ruralna srpska kuća projektovana na principima održivog razvoja, EE 18 228;
Naziv projekta
Razvoj novih IT tehnologija korišćenjem naprednih matematičkih metoda sa primenama u medicini, telekomunikacijama, energetici i zaštiti nacionalne baštine i obrazovanja, III 44006
Naziv projekta
Poboljšanje EE zgrada u Srbiji i unapređenje regulativnih kapaciteta za njihovu sertifikaciju, III 42012
Naziv projekta
Rukovodilac podprojekta-Razvoj regulatornih alatki za ocenu EE zdravih zgrada-Unapređenje energetskih karakteristika i kvalitet unutrašnjeg prostora u zgradama obrazovnih ustanova u Srbiji, III 42008