" Srbija bez đubreta u rekama, jezerima, šumama, parkovima. Fabrike u kojima se od otpada dobijaju novi proizvodi ili energija. Srećni ljudi i odgovorne zajednice koje upravljaju i štite svoje resurse. Moji ciljevi, moja inspiracija, moja umetnost.  "

Osnovne informacije

Oblasti ekspertize:

- odnosi sa javnošću, komunikacije
- projektni menadžment
- reciklaža

Organizacija:

Green Loop d.o.o.

Delatnosti:

- Upravljanje otpadom

Zvanje:

Akademski slikar

Stručna sprema:

Master

Strani jezik:

Engleski

Profesionalna angažovanja

Organizacija
Green Loop d.o.o.
Pozicija
Osnivačica
Organizacija
Ekostar pak
Pozicija
Direktorka
Organizacija
Srpska asocijacija reciklera ambalažnog otpada
Pozicija
Predsednik
Organizacija
Greentech d.o.o.
Pozicija
Menadžer eksternih komunikacija