" U skladu sa trenutnom pozicijom, pružam podršku svojoj matičnoj kompaniji, EPCG AD Nikšić, u realizaciji i iznalaženju projekata zelene energije, kao i uspostavljanju saradnje sa Ino partnerima u cilju investiranja u izgradnju novih i remont postojećih energetskih objekata u Crnoj Gori. Takođe, želim dati svoj doprinos za što bržu tranziciju i prelazak na obnovljive izvore enrgije, zaštitu životne sredine i smanjenje emisije CO2, kako u Crnoj Gori tako i u Srbiji. "

Osnovne informacije

Oblasti ekspertize:

- električna energija
- energetska efikasnost
- menadžment
- gas - nafta

Organizacija:

Privredno društvo EPCG d.o.o. Beograd

Delatnosti:

- Konsalting, upravljanje projektima

Zvanje:

Diplomirani menadžer, Univerzitet Union

Stručna sprema:

Master

Strani jezik:

Engleski

Dodatna edukacija:

Sertifikat za ovlašćenog agenta i brokera u osiguranju, Centralna banka Srbije, Beograd, Srbija, 2013; Sertifikat kursa Fast Track to MIOB & Miob Payroll, Dinamička veb-obuka, Melburn, Australija, 2016; Završen jednogodišnji kurs Engleskog jezika GE 4, 5 i pripreme za IELTS, Deakin Univerzitet, Melburn, Australija, 2014;

Profesionalna angažovanja

Organizacija
Privredno društvo EPCG d.o.o. Beograd
Pozicija
Direktor
Period angažovanja
maj 2022 -
Organizacija
"Žana La Collection" Melburn Australija
Pozicija
Vlasnik - menadžer privatnog biznisa
Period angažovanja
maj 2018 - jun 2021.
Organizacija
NIS Gazprom Neft, Beograd
Pozicija
Viši samostalni saradnik za upravljanje rizikom
Period angažovanja
jan. 2009 - feb. 2015.

Projekti

Naziv projekta
Registracija i učešće na berzi električne energije SEEPEX Spot Market - EPCG doo Beograd
Naziv projekta
Povezivanje i uspostavljanje saradnje izmedju Američkog konzorcijuma UGTR i EPCG AD Nikšić na izgradnji novih obnovljivih izvora energije u Crnoj Gori.